• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Βιωσιμότητα
  2. Βιώσιμα προϊόντα

Βιώσιμα προϊόντα

Οι αισθητήρες ifm συμβάλλουν στη βιωσιμότητα

Στα προϊόντα μας, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον φιλικό προς το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων. Επομένως, τόσο οι περιβαλλοντικές όσο και οι κοινωνικές πτυχές λαμβάνονται υπόψη σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Η υψηλή ποιότητα και η αντίστοιχη ανθεκτικότητα των προϊόντων της ifm συμβάλλουν στη συνειδητή και βιώσιμη κατανάλωση των πόρων. Εκτός από τις συνεχείς βελτιώσεις όσον αφορά τους τομείς που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, στόχος μας είναι επίσης να προωθούμε τις δραστηριότητες βιωσιμότητας των πελατών μας μέσω της πώλησης των προϊόντων μας. Ένα αντιπροσωπευτικό σχετικό παράδειγμα είναι ο αποτελεσματικός σχεδιασμός των διαδικασιών μέσω της χρήσης των προϊόντων της ifm. Το επίκεντρο εδώ είναι η βελτιστοποιημένη χρήση των πόρων - όπως η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ή των αποβλήτων.

Ενδεικτικά προϊόντα για την προώθηση δραστηριοτήτων βιωσιμότητας:

Ο πεπιεσμένος αέρας ως σημαντική πηγή ενεργειακού κόστους

Η επεξεργασία με πεπιεσμένο αέρα αποτελεί μέρος σχεδόν όλων των βιομηχανικών τομέων. Εδώ, οι απαρατήρητες διαρροές καθώς και οι πτώσεις και οι διακυμάνσεις πίεσης δεν είναι σπάνιες περιπτώσεις.

Ο μετρητής πεπιεσμένου αέρα της ifm από τη σειρά SD σας υποστηρίζει στην παρακολούθηση και τον προσδιορισμό της κατανάλωσης πεπιεσμένου αέρα. Για παράδειγμα, η ζήτηση ενέργειας μπορεί να μειωθεί με βιώσιμο τρόπο χωρίς πρόσθετο κόστος (προσωπικού). Έτσι, μακροπρόθεσμα, η χρήση του μετρητή πεπιεσμένου αέρα όχι μόνο οδηγεί σε εξοικονόμηση κόστους και στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών, αλλά συμβάλλει επίσης σημαντικά στη βιώσιμη χρήση των πόρων.

Το διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things, IoT) ως βασική τεχνολογία

Η συνεχής παρακολούθηση των διαφόρων μερών των μηχανών, των συστημάτων ή των σταδίων διεργασίας σε ποικίλες τοποθεσίες αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής κάθε εταιρείας.

Με τη βοήθεια του λογισμικού moneo και της επιτήρησης κατάστασης (RTM) καθώς και του IO-Key (σύνδεση cloud) που έχει αναπτύξει η ifm, οι εγκατεστημένοι αισθητήρες μπορούν να διαβάζονται ανά πάσα στιγμή και τα δεδομένα να μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο. Με την ανάκτηση των σχετικών πληροφοριών, οι εγκαταστάσεις όχι μόνο μπορούν να παρακολουθούνται εξ αποστάσεως - τα δεδομένα χρησιμοποιούνται επίσης για περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση, έτσι ώστε ο προγραμματισμός και οι διαδικασίες με αποδοτική χρήση των πόρων να μπορούν να σχεδιάζονται πιο αποτελεσματικά. Στο πλαίσιο του moneo και των δυνατοτήτων του RTM καθώς και του IO-Key, μπορούν να εντοπιστούν σημαντικές συνεισφορές στη βιωσιμότητα. Η έγκαιρη συντήρηση, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια αυτών των τεχνολογιών, για παράδειγμα, εντοπίζει σοβαρές ζημιές σε πρώιμο στάδιο και έτσι συμβάλλει στη βελτιστοποιημένη διάρκεια ζωής. Επιπλέον, η απομακρυσμένη παρακολούθηση μειώνει τις περιττές μετακινήσεις. Εκτός από τη θετική συμβολή στο περιβάλλον (μείωση CO2), μακροπρόθεσμα μπορεί να περιοριστεί ο κόπος του προσωπικού καθώς και το (συνολικό) κόστος.