You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
  1. Νέα
  2. Βιωσιμότητα στην ifm

Βιωσιμότητα στην ifm

Όταν μία εταιρεία αναλαμβάνει τη δέσμευση να είναι ηθική, αυτό μπορεί μερικές φορές να σημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσει ακόμη περισσότερο από ό,τι απαιτεί η νομοθεσία. Ένα παράδειγμα: Η περιβαλλοντική πολιτική της ifm.

«Είμαστε αποφασισμένοι να ακολουθήσουμε το μονοπάτι της βιωσιμότητας», δηλώνει ο Martin Buck, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και συνδιευθύνων σύμβουλος του ομίλου εταιρειών ifm. Η βιωσιμότητα δεν αποτελεί νέο θέμα για την ifm, αντιθέτως, η εταιρεία ενασχολείται με αυτό ενεργά εδώ και πολλά χρόνια. Με την πρόταση «Η ifm αξιώνει και ενθαρρύνει οικολογικά συνειδητές αποφάσεις και συμπεριφορές», η βιωσιμότητα έχει εδραιωθεί σταθερά στην εταιρική φιλοσοφία από το 1990.

Προϊόντα που συνεισφέρουν

Η εφαρμογή στην πράξη είναι πολύπλευρη και αντικατοπτρίζεται στη βασική δραστηριότητα της ifm: Η συντριπτική πλειονότητα των αισθητήρων που αναπτύσσονται, κατασκευάζονται και διανέμονται από την ifm βοηθά στη σταθεροποίηση των διαδικασιών παραγωγής και, ως εκ τούτου, συμβάλλει σε λιγότερες απορρίψεις, μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και επομένως στην εξοικονόμηση πόρων. Πολλά προϊόντα της ifm χρησιμοποιούνται, επίσης, άμεσα για την πρόληψη ή τη μείωση της περιβαλλοντικής ζημίας στη διαδικασία παραγωγής. Για παράδειγμα, η ακριβής επιτήρηση ροής του θερμικού μετρητή πεπιεσμένου αέρα SD βοηθά στην ανίχνευση διαρροών σε συστήματα παροχής πεπιεσμένου αέρα και, κατά συνέπεια, στη μαζική μείωση του ενεργειακού κόστους. Το SD χρησιμεύει επίσης ως βάση για ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης ενέργειας.

Βιώσιμη δράση που υπερβαίνει τις νομικές απαιτήσεις

Επιπλέον, ο όμιλος ifm αποφάσισε πριν από περίπου δέκα χρόνια να παρουσιάζει μία πλήρη δήλωση για τα προϊόντα του, δηλαδή οι πελάτες γνωρίζουν επακριβώς ποιες ουσίες περιέχονται στις συσκευές ifm και όχι μόνο ότι συμμορφώνονται με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Αυτό επιτρέπει στην ifm να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια στους καταλόγους ουσιών για τους εκάστοτε πελάτες. Και στην περίπτωση αυτή, η δέσμευση της ifm να είναι μία ηθική εταιρεία υπερβαίνει τις νομικές απαιτήσεις.

Με βάση αυτή τη δέσμευση, η ifm εισάγει επίσης το ολιστικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS / ISO 14001 (σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου). Το EMAS είναι ένα εργαλείο διαχείρισης που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εταιρείες και άλλους οργανισμούς για την αξιολόγηση, την αναφορά και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων. Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη βιώσιμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία. Ως μέρος αυτής της διαδικασίας, τα θέματα βιωσιμότητας εντοπίζονται προληπτικά και διεκπεραιώνονται στην ifm.

Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα είναι η εφαρμογή της εντολής ψηφιακής παραγωγής, η οποία οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση χαρτιού. Επιπλέον, η ifm έχει αγοράσει 100 τοις εκατό πράσινη ηλεκτρική ενέργεια από το περασμένο έτος. Ένας άλλος στόχος είναι να καταργηθεί ή να ελαχιστοποιηθεί η χρήση πλαστικού στη συσκευασία των προϊόντων και να εξαλειφθεί η πλειονότητα των εγχειριδίων χρήσης έως το τέλος του 2021, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση χαρτιού. Λιγότερη συσκευασία σημαίνει επίσης μικρότερο βάρος και επομένως λιγότερη κατανάλωση καυσίμου κατά τη μεταφορά. Στόχος είναι να μειωθεί σημαντικά το οικολογικό αποτύπωμα της εταιρείας έως το 2030 και η ουδετερότητα ως προς τον άνθρακα. Ένα «προσωπικό» παράδειγμα είναι το δώρο των εργαζομένων το 2020: Αντί για αναμνηστικά, οι εργαζόμενοι του ομίλου ifm έλαβαν μια ανάληψη χορηγίας δέντρων ως μέρος μιας περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας.

Παρά τα εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα σχετικά με τη βιωσιμότητα, τα οποία ξεπερνούν ακόμη και τις νομικές απαιτήσεις σε πολλές περιπτώσεις, ο πρωταρχικός στόχος είναι και παραμένει: Η ifm θέλει «να αναπτύσσεται με επιτυχία σε ασφάλεια». Αυτή η εστίαση διασφαλίζει ότι όλα τα μέτρα – συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που σχετίζονται με την περιβαλλοντική πολιτική της ifm – αξιολογούνται σύμφωνα με την οικονομική τους σκοπιμότητα.

Το περασμένο έτος ήταν μια ξεχωριστή χρονιά για τον όμιλο ifm, όχι μόνο λόγω της 50ης επετείου της εταιρείας. Το 2020 θα φέρει πολλές νέες προκλήσεις. Το ότι η βιωσιμότητα και η διατήρηση των πόρων θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτό είναι μέρος του DNA της ifm, κυρίως λόγω της εταιρικής της φιλοσοφίας, όπως δείχνουν τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν παραπάνω.