Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. moneo: IIoT-alusta
  2. Tuotteet
  3. moneo DataScience Toolbox

moneo DataScience Toolbox

Jatkuvasti kasvavat tuote- ja prosessivaatimukset asettavat suuria haasteita koko tuotantoprosessille. Siksi on tärkeää käyttää teollisuustuotannosta saatavaa anturidataa, arvoja ja informaatiota tuote- ja prosessipoikkeamien – niin sanottujen anomalioiden – tunnistamiseksi ja eliminoimiseksi mahdollisimman nopeasti ja automaattisesti.

moneo DataScience Toolbox on kokoelma ohjelmistotyökaluja, joiden avulla voit valvoa ja optimoida tuotantoprosesseja helposti tekoälyn pohjalta ilman datatieteen asiantuntemuksen tai ohjelmointitaitojen tarvetta.

Tekoälyalgoritmi käyttää antureiden tallentamaa dataa. Dataa käytetään kehittyneillä tekniikoilla, kuten koneoppimisella, parhaiden mahdollisten ennusteiden ja kunnonvalvontaprosessien takaamiseksi.

Älykkäät algoritmit raportoivat havaitut anomaliat ja kaavat nopeasti, ymmärtävät kompleksisia korrelaatioita ja tekevät luotettavia ennusteita.

Pähkinänkuoressa: moneo DataScience Toolbox yksinkertaistaa tuotantoprosessien valvontaa ja optimointia. Se tukee myös yrityksenne tuotantoprosessin laadullista ja kestävää parantamista. Lisäksi se auttaa lisäämään tehokkuutta ja vähentämään huomattavasti virheiden määrää.

Mitä moneo DataScience Toolbox voi tehdä

Nopeuttaa muutosta ja skaalautumista
Laadit ja koulutat helposti omia tekoäly-/koneoppimismalleja ohjatulla toiminnolla ilman datatieteen asiantuntemusta
Parantaa tuotannon laatua
Tuotannon anomaliat ja muut ei-toivotut olosuhteet tunnistetaan automaattisesti asiakaskohtaisten tekoälyratkaisujen avulla
Lisätä koneiden ja laitteiden tehokkuutta (OEE)
Suunnittelemattomat häviöt vähenevät, laitteiden seisokit minimoidaan ja laitteiden yleistä tehokkuutta parannetaan räätälöitävillä varoituksilla ja hälytyksillä.

moneo DataScience Toolbox

moneo SmartLimitWatcher:
Tuotantoprosessien älykäs valvonta ja optimointi.

moneo SmartLimitWatcher luo valvottavan prosessin tilaan perustuvia dynaamisia raja-arvoja. Se antaa hälytyksiä ja varoituksia automaattisesti varhaisessa vaiheessa heti, jos valvottavien muuttujien tila muuttuu – ilmenee kriittisen prosessimuuttujan anomalioita.

moneo PatternMonitor:
Ei-toivottujen prosessimuutosten älykäs tunnistus.

moneo PatternMonitor tunnistaa rakenteelliset muutokset kriittisessä muuttujassa. Se tunnistaa konfiguraatiosta riippuen trendit, volatiliteetin muutokset ja tasomuutokset ja luo automaattisesti hälytyksiä, jotta voit ryhtyä tarvittaviin toimiin varhaisessa vaiheessa.

Erot ja mahdolliset yhdistelmät

moneo SmartLimitWatcher soveltuu ...

  • monivaiheisiin tai valvottuihin prosesseihin
  • kokonaisten koneiden ja laitteistojen seurantaan

Toimintaperiaate

  • Koko järjestelmä mallinnetaan kohdemuuttujan anomalioiden tunnistamiseksi

moneo PatternMonitor soveltuu ...

  • yksivaiheisten kiinteiden, jatkuvien prosessien ja laitteistojen valvontaan
  • koneiden ja laitteistojen yksittäisten parametrien seurantaan

Toimintaperiaate

  • Rakenteellisten muutosten tunnistaminen kriittisissä prosessiarvoissa

moneo DataScience
Toolboxin edut verrattuna datatieteen projekteihin

Toteutus:
moneo DataScience Toolbox
vs. Toteutus:
oma datatiedeprojekti

Helppokäyttöinen työkalu sopii myös huoltotiimeille, joilla ei ole datatiedeosaamista

Datatieteilijöiden käyttö välttämätöntä (kallista, 20 000*)

Automaattinen datan valmistelu ja ohjattu tekoälyn koulutus

Tarvitaan yrityksen sisäinen projektirakenne

Integroitu ja skaalautuva ratkaisu muihin moneo-moduuleihin yhdistettynä

Tarvitaan manuaalinen tiedonkeruu- ja käsittelyprosessi

Sopii monenlaisiin sovelluksiin, ratkaisut nopeasti saatavilla

Projektin vähimmäiskesto noin 3–6 kuukautta

Mukautettavissa ja laajennettavissa – aloittelijasta ammattilaistasolle asti

Räätälöidyt ratkaisut eivät usein ole helposti siirrettävissä ja sovellettavissa

Erinomainen hinta-laatusuhde

Rajallinen skaalautuvuus lisää investointiriskiä