You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Ohjelmistot / IIoT-ratkaisut
  3. IIoT-ohjelmistopaketti
  4. moneo start-sarja ohjelmisto
  5. QM9102

lisenssi kunnonvalvontasovelluksen kokoamiseen tarvittavalle ohjelmistopaketille

QM9102

moneo RTM package License

lisenssi kunnonvalvontasovelluksen kokoamiseen tarvittavalle ohjelmistopaketille

QM9102

moneo RTM package License

  • Paketti sisältää kaikki kunnonvalvontasovelluksessa tarvittavat ohjelmistolisenssit
  • Valmistajariippumaton IO-Link -laitteiden tilaindikointi ja parametrien asetus
  • Liveprosessidatan visualisointi ja laajamittainen data-analyysi valvontapöydällä
  • Vaurioiden varhainen tunnistus kynnysarvojen ylityksestä saatavan hälytyksen avulla
  • Yksityiskohtainen vaurioiden arviointi tärinäanturin raakadatatallenteiden avulla
Lue lisää
Sovellutus
Sovellus
kunnonvalvonta tärinädiagnostiikan avulla, esim. puhaltimien moottorit tai pumput
edistyksellinen tärinäanalyysi kunnonvalvonnassa moneo RTM -sovelluksen avulla
sovellutusten valvonta VVB-tärinäantureilla
Sisältökuvaus
IIoT-alusta moneo -sovellusten perustana
parametrointiohjelmisto IO-Link -yksiköiden käyttöönottoon ja diagnosointiin
reaaliaikaisen kunnossapidon ohjelmisto kunnonvalvontaan ja analysointiin
dataliitäntä ifm:n IO-Link -mastereille
150 infopistettä prosessiarvojen siirtoon
sisältää lisenssit ifm:n VSE-diagnostiikkayksikköä ja ifm:n IO-Link -masteria varten tarkoitetulle tiedonsiirtoliitännälle
Nykyisiä ja tulevia ifm:n smart-yksiköille tarkoitettuja edgeConnect-moduleita tuetaan.
Konfiguraatio
tapahtumapohjaisten sääntöjen luominen tärinäraakadatan taltiointia varten
sääntöjen deaktivointi kunnossapidon yhteydessä
Liitettävyys
IO-Link anturit
kaikille saatavana oleville ifm:n smart-yksiköille tarkoitetuille moneo edgeConnect-moduleille
sisältää tiedonsiirtoliitännän VSE-diagnostiikkayksikölle ja ifm:n IO-Link -masterille
Datanhallinta
prosessiarvojen looginen yhdistely laskettujen arvojen avulla
Täysin automatisoitu tärinäraakadatan tallennus edistyksellistä diagnostiikkaa varten
datan taltiointiformaattien joustava valinta
raakadatan lataus
Valvonta
prosessidatan tunnistus ja analysointi
reaaliaikainen kunnonvalvonta (RTM)
tiettyjen taajuuksien analysointi kehittyneen tärinädiagnostiikan tarpeisiin
Parametrien asetus
valmistajasta riippumaton IO-Link -laitteiden (alk. IO-Link v1.1) parametrointi
ifm:n IO-Link -mastereiden parametrointi
verkko- ja point-to-point -ohjelmointi
Käyttöliittymä
tärinädatan visualisointi aika- ja taajuusalueella
Ohjelmisto / ohjelmointi
Kieli saksa; englanti; ranska; italia; espanja; portugali; kiina; japani; korea; venäjä
Tietoväline lataus
Sisältyvät lisenssit moneo OS license; moneo RTM license; moneo RTM-AVA raw data license; moneo configure license; edgeConnect AL license; edgeConnect VSE license; moneo infopoint license (150 x); (käyttö moneo appliance QHA200 -yksikön tai Windows-asennuksen kanssa)
Lisenssityyppi pakettilisenssi
Lisenssiluokka täysversio
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 0,001