You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. moneo: IIoT-alusta
  2. Tuotteet
  3. moneo RTM

moneo RTM: analyysiohjelmisto

Tehokas kunnonvalvontatyökalu

Uusinta teknologiaa edustava kunnonvalvontajärjestelmä moneo RTM mahdollistaa käyttäjäkohtaisten kojelautanäyttöjen muodostamisen. Tämä antaa käyttäjälle mahdollisuuden nähdä laitoksen tila yhdellä silmäyksellä ja saada tärkeää prosessi-informaatiota. Vikatapauksissa käyttäjälle lähetetään välittömästi hälytys. Näin on mahdollista reagoida nopeasti ja siten välttää mahdolliset lisävauriot. Tämä vikaraportti on myös mahdollista lähettää sähköpostitse vastaavan kunnossapitohenkilöstön informoimiseksi hyvissä ajoin. Kokonaisvaltainen data-analyysi, vähemmän seisakkeja, tehokkaampi kunnossapidon suunnittelu ja kustannusoptimoidut tuotantoprosessit.

moneo RTM – tuotannon kunnossapito- ja huoltotehtävien älykäs organisointi

  • Älykäs: tuotantolaitosten ennakoivan kunnossapidon ja huollon yksinkertainen organisointi - kustannusoptimoidusti
  • Läpinäkyvä: Koneiden ja laitteistojen visualisointi ja analyysi
  • Informatiivinen: reaaliaikainen hälytys hätätapauksissa moneo OS -alustan kautta
  • Tehokas: parempi tuotteen ja prosessin luotettavuus

moneo RTM on tehokas kunnonvalvonta koneille ja laitteistoille.

RTM Advanced Vibration Analysis -lisäosa (add-on): yksityiskohtainen vaurioiden arviointi

Informaation saamiseksi vaurioiden arvioimista varten tämä lisäosa reagoi välittömästi, kun hälytys aktivoidaan moneo RTM -sovelluksessa. Näin käy, jos esiasetettuja parametrejä ei saavuteta tai ne ylitetään ja vaurioiden syntyminen koneessa tai laitoksessa tulee todennäköiseksi. Raakatärinädata tallennetaan tällöin automaattisesti. Sitä voidaan sitten tarkastella aika- ja taajuustasossa. Tämä mahdollistaa vaurioiden tai poikkeamien identifioinnin ja sopivien kunnossapitotoimenpiteiden käynnistämisen. Edistyksellistä diagnostiikkaa varten voidaan luoda lisää raakadatatiedostoja, jotka käyttäjä voi ladata erilaisissa formaateissa.

Yksityiskohtainen vaurioiden arviointi RTM add-on -lisenssillä VVB-antureiden raakadatatallenteita varten.

Älykäs: seuraamalla tärinöiden kehittymistä ajan mittaan voidaan vauriot arvioida tarkemmin.

Lanseerauskampanja RTM Advanced Vibration Analysis -lisäosa (add-on)

Hyödynnä lanseerauskampanjamme, joka mahdollistaa rajoittamattoman tärinäraakadatan tallennuksen.

Osta kerran - rajoittamaton käyttö.

moneo-lisenssit

Kysy neuvoa asiantuntijoiltamme

Yhdessä teemme projektistasi menestystarinan.

Oletko vakuuttunut? Ota yhteyttä. Olemme tukenasi matkallasi. Vaatimustesi täyttämiseksi ifm-myyntiryhmä on tukenasi alusta lähtien - strategisesta konsultoinnista yksittäisten ohjelmisto- ja laitteistoratkaisujen kehittämiseen ja k.o. lisäpalvelujen toteutukseen.