1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Prosessianturit
  4. Virtausanturit / virtausmittarit
  5. Järjestelmät paineilman ja teollisuuskaasujen kulutusmittaukseen

Järjestelmät paineilman ja teollisuuskaasujen kulutusmittaukseen

  • Mittaus ISO 2533 ja DIN 1343 mukaan
  • Teollisuuden paineilmasovellutukset sekä argon (Ar), hiilidioksidi CO2), typpi (N2) ja helium (He)-sovellutukset
  • Laaja mittausalue 700 Nm³/h saakka
  • Lyhyt vasteaika ja suuri vasteherkkyys
  • Tilavuusvirtausmäärän, kokonaismäärän ja lämpötilan osoitus

Järjestelmät paineilman ja teollisuuskaasujen kulutusmittaukseenVirtausmittarit paineilmalle

Rakennesarjan SD paineilmamittari valvoo käyttöilman standarditilavuusvirtaa. Se mittaa neljää prosessisuuretta, virtausnopeutta, virtausmäärää, käyttömäärää ja aineen lämpötilaa. Anturi antaa luotettavat prosessiarvot myös lämpötilan ja paineen vaihdellessa. Korkea mittaustarkkuus mahdollistaa myös erittäin pienten määrien luotettavan mittauksen ja mahdollistaa vuotojen tunnistuksen.
Huippukulutus, tietyn hetken kulutus ja jo tapahtunut kulutus voidaan helposti ohjelmoida ja hakea esiin asetettujen kytkentä- ja hälytysarvojen kautta painikkeen painalluksella.
Laitteissa on kaksi binäärilähtöä, jotka voidaan ohjelmoida joko sulkeutuviksi tai avautuviksi. Yksi binäärilähtö voidaan konfiguroida mittausarvon ilmoittamista varten myös skaalattavaksi analogialähdöksi. Käytetyn määrän valvomista varten toinen lähtö lähettää laskuimpulsseja ohjaukseen.
Parametrien asetus tapahtuu suoraan anturissa olevilla painikkeilla. Lisäksi on saatavilla antureita, jotka voidaan parametroida IO-Linkin kautta, esim. USB-liittymällä. LINERECORDER-SENSOR-ohjelmiston avulla anturin parametriarvot voidaan visualisoida, siirtää ja arkistoida.