Automatisk anlægsbeskyttelse - Permanent vibrationsdiagnose i mineralvandsaftapning

Slid af maskindele kan forebygges. Permanent vibrationsdiagnose sikrer imidlertid, at en sådan skade detekteres i tide. Hassia-Mineralquellen, med en af Tysklands største mineralvandskilder, stoler på permanent elektronisk vibrationsdiagnose fra ifm ved flaskeaftapning. Investeringen har allerede kunnet betale sig i pilotfasen: Der blev detekteret og elimineret en overhængende skade på et drev i tide. Ikke planlagt nedetid kunne dermed forebygges.