You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Fra vibrationsovervågning til Industry 4.0
  2. Vibrationsovervågning

Vibrationsovervågning – Detekter en skade på et tidligt tidspunkt og afværg følgeomkostninger.

Hvorfor vibrationsovervågning?
Enhver maskine genererer vibrationer under driften. Disse vibrationer kan hurtigt overstige et tilladt niveau på grund af f.eks. ubalance, skævhed eller resonans. En stigning i svingningsamplituden har en negativ effekt på maskintilstanden og reducerer levetiden.

Resultatet: uventede fejl og kortere levetid.

Løsning med efector octavis:
Den overordnede vibrationshastighed anvendes i industristandarder til at evaluere status for hele maskinen. ISO 10816 kategoriserer maskiner, ISO 14694 ventilatorer, grænseværdier for den belastning, der forårsages af vibrationer anbefales.

efector octavis overvåger om den tilladte grad af maskinvibrationer er overskredet. Hvis der detekteres en skade på et tidligt tidspunkt, kan den påvirkede komponent udskiftes og en følgeskade kan undgås.

Overvågning af vibrationshastighed.

Vibrationssensor VK overvåger online den overordnede vibrationstilstand for maskiner og anlæg iht. ISO 10816. Sensoren måler RMS værdien af vibrationshastigheden på en ikke-roterende komponentoverflade og udløser en alarm, hvis maskinvibrationerne er for kraftige.

Detekter ubalance og stød i tide.

Maskinvibrationer kan hurtigt overstige et tilladt niveau på grund af ubalance, skævhed eller lejeskade.

Resultatet: uventede fejl og kortere levetid. Med VN-sensoren detekteres, angives og dokumenteres vibrationer og stød konstant.

Overvåger op til 4 målepunkter.

Med sensortype VSA / VSP kan maskinvibrationer også måles på utilgængelige steder. Der kan overvåges og dokumenteres op til 4 målepunkter med diagnose elektronikken VSE. Ethernet- og feltbusinterfaces forenkler netværksdrift og fjerndiagnose.

We recommend the following product groups