You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Fra vibrationsovervågning til Industry 4.0
  2. Produktoversigt

Passende produkter til alle anvendelser.

Basis vibrationssensor og sender

Vibrationssensorer og sendere til permanent overvågning af den overordnede vibrationstilstand for maskiner og anlæg iht. ISO 10816. Sensorerne måler RMS vibrationshastigheden på en ikke-roterende komponentoverflade.

Basis vibrationstransmitter type VT
Enkel senderfunktion, 4...20 mA.

Basis vibrationssensor type VK
Koblingsudgang og senderfunktion. Svarforsinkelse for at undgå udløsning ved opstart.

Vibrationssensor VVB
Skifter output og IO-Link-teknologi til transmission af flere procesværdier.

Intelligente vibrationssensorer

Den kompakte vibrationssensor type VN overvåger den overordnede vibrationstilstand for maskiner og anlæg iht. ISO 10816. Den er karakteriseret ved en let parameterindstilling og et lokalt display. Konfigurationssoftware er ikke en nødvendighed.

Intelligente vibrationssensorer type VN
Indbygget display, lagring af historik for dokumentation, til roterende maskiner >120 o/min.

Diagnoseelektronik

Diagnosesystem med 6 kanaler til evaluering af dynamiske signaler (f.eks. acceleration) og analoge indgange. Fleksibel, detaljeret overvågning og analyse. Ethernet TCP/IP og feltbusinterface (kun VSE15x) for tilslutning ved og integration i feks. PLC.

Diagnoseelektronik
Diagnosemodul med 4 kanaler med ekstra procesværdiinput, integreret historikhukommelse, mulighed for netværksdrift.

Diagnoseelektronik type VSE002 / VSE100
Frekvensselektiv overvågning, historikhukommelse med realtidsur, tællerfunktion, netværkskapacitet TCP/IP.

Diagnoseelektronik type VSE150
Frekvensselektiv overvågning, historikhukommelse med realtidsur, tællerfunktion, netværkskapacitet TCP/IP, PROFINET/IO interface.

Accelerationssensorer

Accelerationssensorer måler de dynamiske kræfter på maskinens overflade og leverer det ubearbejdede signal for en downstream vibrationsovervågning eller vibrationsdiagnose f.eks. i diagnoseelektronik type VSE.

Accelerationssensorer type VSA / VSP
Robuste accelerationssensorer i forskellige huse af typen VSA eller VSP, også til montering på områder med svær tilgængelighed. Forskellige måleområder med udgangsspænding (100 mV/g) eller strømsløjfe (0...10 mA). Tilslutning til VSE-diagnoseelektronikken.

Accelerationssensorer type VSA
Fejlfri drift i tilfælde af hurtig bevægelse eller påvirkning af høje kræfter. Integreret selvtest for permanent sikkerhed.

Reel sikkerhedsaccelerationssensor type VSP0xA
Til måling af vibration i eksplosionsfarlige områder. Tilslutning til VSE diagnoseelektronikken monteret uden for ATEX-zonen via en barriere.

Software og tilbehør

Softwaren VES004 anvendes til parameterindstillingen og online-dataovervågning af alle intelligente vibrationssensorer eller diagnoseelektronik. ifm OPC-serversoftwaren kan anvendes til tilslutning af vibrationsdiagnosen til højere systemer (SCADA, MES, ERP).

OPC er en standard for producentuafhængig kommunikation inden for automatiseringsteknologi; den tilbyder høj fleksibilitet og en let implementering. ifm softwaren SMARTOBSERVER er en software med mange funktioner til online-visualisering, opbevaring og analyse af målte værdier med det formål at overvåge tilstanden for maskiner og anlæg. Ud over indbygningsadaptere tilbyder ifm en omfattende række tilslutningsteknologi (f.eks. stikdåser, Y-kabler) til forskellige driftsbetingelser som tilbehør.

Valget er dit.

Tilstandsovervågningssystemer