You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Fra vibrationsovervågning til Industry 4.0
  2. Maskinbeskyttelse og procesovervågning

Maskinbeskyttelse og procesovervågning. Reducer kassation og følgeskade.

Hvorfor maskinbeskyttelse og procesovervågning?
Forkerte indstillinger og procesparametre eller forkerte værktøjer kan medføre sammenstød mellem komponenter og værktøjsspindlen, for høj belastning af spindlen (forøget slid) eller dårlig kvalitet. Dette medfører høje omkostninger, en reduceret levetid og kassation.

Løsning med efector octavis: Den permanente måling og evaluering af forskellige vibrationskarakteristikker muliggør ideel overvågning og diagnose af værktøjsspindlen. Baseret på en dynamisk stigning i effekten detekteres sammenstød i tide og vises. Den digitale udgang kan reagere på sammenstødet inden for et millisekund for at minimere eller endda undgå en følgeskade. Integrationen af vibrationsovervågningen i maskinstyringen via feltbusinterfacet muliggør en ideel justering af evalueringen (justering af alarmgrænserne, udeladelse af karakteristiske værdier, der ikke kan evalueres under bearbejdningen, f.eks. spindelleje) til maskinens aktuelle driftsstatus.

Detektér usædvanlige vibrationer.

Den mikromekaniske accelerationssensortype VSA er skruet ind i spindlens hus og detekterer selv de mindste ændringer i vibrationsreaktionen.

Sensoren kan modstå selv hurtige bevægelser og store kræfter uden problemer.

Undgå følgeskader på værktøjsmaskiner.

Ændringer i skærekræfterne, der f.eks. forårsages af sløve boremaskiner eller ophobning af metalspåner, detekteres på basis af de ændrede vibrationskarakteristikker.

Hvert værktøj kan få tildelt individuelle tolerancegrænser, f.eks. advarsels- og afbrydelsesgrænse. Beskadigelse af emnet forebygges på en sikker måde.

Tilstandsovervågningssystemer