Vibrationsovervågning

Overvågning af de samlede vibration iht. ISO 10816.
Bestemmelse af påbegyndt skade på et tidligt tidspunkt øger levetiden og eliminerer følgeskader.

Enkel:
overvågning af maskinens overordnede status.

Standardiseret:
i overensstemmelse med ISO 10816.

Driftssikker:
beskyttelse mod maskinskade.

Fleksibel:
nem applikations integration.

Driftssikker:
øget driftstid.

Tilstandsovervågning

Tidlig detektering af potentielle fejl og deres årsager på basis af individuelle vibrationskarakteristikker og andre påvirkningsfaktorer.

Driftssikker:
permanent tilstandsovervågning af kritiske maskiner.

Forudse:
maskindiagnose for tidlig detektering af skade og undgåelse af alvorlig følgeskade.

Optimér:
vedligeholdelseshandlinger kan planlægges.

Lang levetid:
udnyt komponenters resterende levetid optimalt.

Økonomisk:
gør produktionsprocesserne transparente –
Og møde TCO (Total Cost of Ownership).

Tæller:
tællerfunktion til måling af tider for eksponering og produktion baseret på nøgletal.

Maskinbeskyttelses- / -procesovervågning

Undgå skader på maskinkomponenter, værktøjer eller emner via permanent overvågning og meget korte responstider. Integration i PLC'en gør det muligt at tilpasse vibrationsovervågningen til maskinens eller anlæggets proces.

Dynamik:
overvågning af dynamiske kræfter, f.eks. i formalings processer.

Hurtig:
responstider på 1 ms.

Driftssikker:
maskine, værktøjer og emner er beskyttet mod kostbare følgeskader.

Forebyggende:
Tidlig tilstandsovervågning gør det muligt at undgå utilsigtede driftstop.

Integreret:
direkte forbindelse til maskinstyringen via feltbusinterface.

Produktoversigt over vibrationsovervågning

ifm gruppen af virksomheder: vores egen udvikling og produktion med høj kvalitetsstandard.

Detekteringen og den integrerede evaluering af vibrationssignaler anvendes som basis for den fuldstændige integration af online-tilstandsovervågning i det producentuafhængige automatiserings- og styringssystem.