• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. 3D objektdetektering
  2. Parameterindstilling og –installation

Parameterindstilling og –installation

Brugervenlig.

Vision Assistant tilbyder 5 applikationer: Aflæsning, robotgribernavigation, fuldstændighedsovervågning, objektdimensionering og påfyldningsniveau. En guide fører brugeren gennem applikationsindstillingerne. Det er selvforklarende og intuitivt. Den krævede applikation kan sættes op og startes inden for få minutter. De prædefinerede applikationer gør det muligt at implementere automatiseringsløsninger, men Vision Assistant kan mere end det: I den udvidede parametreringstilstand kan erfarne brugere udvide de givne applikationer eller skabe deres egen applikationsløsning.

Vision Assistant-softwaren er det centrale element til parametreringen og installationen af O3D-sensoren

O3D-sensor –
Vision Assistant software

Anvendelsesguide og udvidet parametreringstilstand

Den konstante dialog med brugere og omfattende håndteringstest har resulteret i en ekstraordinær simplificering af sensorhåndtering og integration.

Samtidig er præcisionen stadig sikret, og det er stadig muligt at foretage individuelle justeringer. Trin for trin udføres den individuelle tilpasning til miljøet og dermed til den ønskede applikation.


Guide

Applikationer - ud af boksen

Det er nemt at installere 3D-sensoren takket være den nyttige guide til de følgende applikationer

Udvidet parametreringstilstand

Tilpasning eller udvidelse af applikationer

  • Kvalitetskontrol
  • Udvidet fuldstændighedsovervågning
  • Udvidet læsnings-overvågning

O3D-kamera –
Softwareudviklings-kit

O3D-kameraet og softwareudviklings-kit kan bruges til at udvikle individuelle løsninger og applikationer.

Hvis kameraet integreres i en maskine kan de målte data evalueres med almindelige billedbehandlingsbiblioteker. Et softwareudviklings-kit med kodeeksempler fås i forskellige programmeringssprog.