• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. 3D objektdetektering
  2. O3D-sensor

3D-sensor

Industriel 3D billedbehandling

Overblik over scenarier og objekter.

Fotoelektriske 3D-sensorer egner sig til mange forskellige anvendelser som f.eks. detektering af volumen, afstand og påfyldningsniveau. De måler afstanden mellem sensoren og den nærmeste overflade punkt for punkt ved at bruge time-of-flight-princippet. Sensorerne oplyser scenen med en intern eller ekstern infrarød lyskilde og beregner afstanden ved hjælp af det lys, der reflekteres fra overfladen.

Sensorerne til industriel brug er nyttige i applikationer, hvor fuldstændigheden skal overvåges, voluminer skal bestemmes, objekter skal sorteres og aflæsses, og hvor robotter skal navigeres.