• Produkter
 • Brancher
 • IIoT & løsninger
 • Serviceydelser
 • Virksomhed
 1. 3D objektdetektering
 2. O3D-sensor
 3. Anvendelsesområder
 4. Niveaumåling

Niveaumåling

Fotoelektrisk 3D niveaumåling og grænseniveaudetektering

3D-sensorer med PMD teknologi

 • Kontinuerlig måling af ujævne overflader
 • Bestemmer minimum-, maksimum- eller middelværdier
 • Programmering af forskellige beholderformer
 • Fjernelse af forstyrrende strukturer
 • Berøringsfri detektering af uigennemsigtige medier til niveauer op til 10 m

Fleksibel konfiguration​
Systemet detekterer ugennemsigtige faste materialer og bulkmateriale i beholdere, siloer og tanke op til et påfyldningsniveau på 10 m. O3D detekterer driftssikkert læssehøjden i maskiner til mekanisk håndtering, f.eks. transportbånd, og læsning af paller. Sensoren bestemmer niveauet via en defineret baggrund og overfører procesværdien via analog udgang eller digitalt og støjimmunt via Ethernet-proces-interfacet. Alternativt kan O3D bruges som grænseniveaukontakt.
Sensorens målesegment kan tilpasses til den pågældende beholders form. “Udelukkelsesregioner” kan undertrykke røreværker og andre påmonterede dele. Forskellige beholderformer, som f.eks. tragter, siloer eller endda skrå bånd kan registreres af sensoren.
Herved vises det gennemsnitlige påfyldningsniveau for bulkmateriale, selv ved dannelse af koniske stabler eller ved tragtdannelse.