You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
 1. Teknisk support
 2. Certifikater/rapporter

Certifikater/rapporter

Fabrikscertifikat

ifølge IEC 60770

Nyhed: Vi tilbyder et fabrikscertifikat, der kan downloades gratis, til udvalgte sensorer.

Det indeholder information om og dokumentation af afvigelser fra referenceværdien for analog og IO-Link-kommunikation, når flere kontrolpunkter tilgås afhængigt af sensorens måleområde. For at downloade dokumentet skal du kun bruge enhedens serienummer og en aktiv e-shop-konto.

Dette gratis fabrikscertifikat fås til følgende produkter:

Trykkapacitet

 • PI1602, PI17xx, PI18xx, PM1xxx
 • PI27xx, PI28xx, PM1xxx (der starter med produktionsdatoen 01/2018)
 • PG27xx, PG28xx (der starter med produktionsdatoen 01/2019)

Temperatur

 • TA11xx, TA13xx og TCCxxx
 • TA20xx, TA22xx, TA25xx, TA28xx, TD22xx, TD25xx, TD28xx, TD29xx
  (der starter med produktionsdatoen 01/2018)

Flow

 • SM4x2x, SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x
 • SDx500, Sdx600 (udstedelse er kun mulig for luftegenskaber)
 • SDGx5x

Analyse

 • LDLxxx

➜ Download fabrikscertifikat

Producentcertifikat iht. DIN EN 10 204-2.1

iht. DIN 50049-2.1

Producentcertifikatet bekræfter overensstemmelsen med ordren uden at indikere testresultater.

 • Med inspektionsdokumenter kan tiden og ressourcerne, der skal bruges til inspektioner af modtagne varer reduceres betydeligt.
 • Omkostningsreduktion
 • Producentcertifikater og producenterklæringer i overensstemmelse med EN 10204-standarden
 • Ordren bekræftes dermed af producenten.

➜ Download eksempel på producentcertifikat

Producenterklæring iht. DIN EN 10 204-2.2

iht. DIN 50049-2.2

Producenterklæringen certificerer, at de angivne produkter er i overensstemmelse med indikationerne på det pågældende datablad og har været underkastet en 100 % endelig test.

 • Tests fra en producenterklæring relaterer til en producents produktseries kvalitetsniveau og er dermed forskellig fra producentcertifikatet.
 • Certifikatet bekræftes af producenten.
 • Producenterklæringerne og andre certifikater, der beskrives i standarden, er vigtige midler til kvalitetsstyring, fordi de giver meningsfyldt information til intern prøvning.

➜ Download eksempel på producenterklæring

Inspektionscertifikat iht. DIN EN 10-204-3.1

iht. DIN 50049-3.1

Inspektionscertifikatet inkluderer resultaterne af batch-relaterede prøvninger for at bevise, at kravene til materialeegenskaber og -kvalitet er opfyldt.

 • De relevante materialeegenskaber kan til forskellige anvendelsesformål bestemmes til at konstruere maskiner og komponenter med hensyn til deres styrke og modstand.

➜ Download eksempel på inspektionscertifikat

Inspektionscertifikat materiale EN10204-2.1/2.2/3.1

iht. ISO10474

 • Certificerer, at de angivne produkter er i overensstemmelse med indikationerne i det pågældende datablad.
 • Gælder for de(t) angivne produkt(er) og skal bestilles når produktet bestilles.
 • Kun udstedt til niveausensorprodukter. Hvis udstedelse er mulig, bliver dette vist i den pågældende sensors vindue Tilbehør.

➜ Download eksempel på inspektionscertifikat

Rengøring til brug af oxygen

Rengøring til brug af oxygen sikrer fraværet af olie og fedt og dermed den sikre anvendelse i processen.

 • Sensorer, der anvendes med oxygen, udgør en risiko, hvis de ikke er fri for rester eller kontaminering.
 • For at undgå selvantændelse skal dele på disse sensorer, der kommer i kontakt med mediet, rengøres.
 • De rengjorte enheder er mærket og emballeret specielt.
 • Rengøring til brug af oxygen (olie- og fedtfri) fås kun til tryksensorer op til 25 bar. Der skal bestilles 1 ZC0019 til hver sensor.

Oliekalibreringsservice til flowsensorer af SB-typen

Ved hjælp af oliekalibrering kan olieegenskaber for nøjagtige kalibreringskurver justeres og dermed skræddersys til specifikke anvendelsesformål.

 • Oliesensorers nøjagtighed afhænger i høj grad af den anvendte olies viskositet og temperatur.
 • Jo højere temperatur, jo mere flydende er olien - og omvendt.
 • Derfor tilbyder vi individuelle kalibreringer.

Din fordel?

 • Enorme tids-, energi- og omkostningsbesparelser.