You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
 1. Flowsensorer
 2. Valg efter medium
 3. Glykol

Måling af glykolmedier - maks. 35 %

Bemærkninger:
Særdeles velegnet

Meget velegnet

Velegnet

Ikke velegnet
 
Tilgængelige

Ikke tilgængelige
Velegnet i et vist omfang - kontakt venligst Service Center på 70 20 11 08 i dette tilfælde.
  Magnetisk-induktiv Mechatonic Kalorimetriske
neddykningssensorer
  Produktdetaljer Produktdetaljer Produktdetaljer

Måleprincip

Magnetisk-induktiv

Mechatonic

Kalorimetrisk

Nøjagtighed

Tryktab

Registrering af retning

Mængdetæller (totalisator)

Medier      

Ikke-ledende medier

Kemiske væsker
med lav koncentration,
f.eks. natriumhydroxid-opløsning < 5 %

Resistent over for      

Temperatursvingninger

Viskositetsændringer

Luftindhold

Partikler

Tryk peaks

Aflejringer

Vibrationer

Installation      

Der kræver ikke nogen indgangsrørstrækning

Magnetisk-induktiv Særlige egenskaber

Måleprincip

Produktserie

 • SM serie

Nominel bredde (DNxx)

 • DN6...DN50

Måleområde

 • 0,005...900l/min

Nøjagtighed

 • ± (0,8 % MV + 0,2 % VMR)

Gennemsnitstemperatur

 • -20...90 °C

Trykkapacitet

 • 16 bar

 

Krav

 • Konduktivitet > 20µS/cm

Brancher

 • Levnedsmiddelindustrien
 • Bilindustrien
 • Robotteknik og automation
 • Mobile entreprenørmaskiner
 • Vand og spildevand
 • Skibsautomation

Højdepunkter

 • Der kræves ingen indløbs- og udløbsrørlængder
 • Lavt tryktab
 • Indstillingshjælp med fuld tekstvisning
 • Detektering/måling af flowretningen
 • Driftsstatus LED

Procesværdier

 • Måling af den samlede mængde/totalisator
 • Flow
 • Temperatur
 • Enhedsstatus/diagnosticering
Mechatonic Særlige egenskaberMåleprincip

Produktserie

 • SB serie

Nominel diameter

 • DN15...DN40

Måleområde

 • 0,2...200l/min

Nøjagtighed

 • ± (4 % MV + 1 % VMR)

Gennemsnitstemperatur

 • -10...180 °C

Trykkapacitet

 • Op til 200 bar

Krav

 • Ingen partikler > 200 µm i mediet
 • Ingen stærke magnetiske felter i den umiddelbare nærhed

Brancher

 • Bilindustrien
 • Robotteknik og automation
 • Mobile entreprenørmaskiner
 • Emballageindustrien

Højdepunkter

 • Ingen indløbs- og udløbsrørlængder
 • Hurtigste responstid > 1ms
 • Temperaturresistent op til 180 °C
 • Trykkapacitet på 200 bar
 • Temperatur-/viskositetskompensation for olie

Procesværdier

 • Flow
 • Temperatur
 • Enhedsstatus/diagnosticering

Kalorimetriske neddykningssensorer

Særlige egenskaber


Måleprincip

Produktserie

 • Serierne SI, SA og SF

Nominel diameter

 • Uafhængig af DN

Måleområde

 • Væske 0,04...3m/s
 • Gas 0,6...100m/s

Nøjagtighed

 • Væske ± (7 % MV + 2 % VMR)
 • Gas ± (10 % MV + 2 % VMR)

Gennemsnitstemperatur

 • -20...90 °C

Trykkapacitet

 • Op til 300 bar

Krav

 • Der skal tages højde for indløbs- og udløbsrørlængderne
 • Termisk ledende medie
 • Undgå hurtige temperaturændringer

Brancher

 • Bilindustrien
 • Robotteknik og automation
 • Vandindustrien
 • Skibsautomation
 • Levnedsmiddelindustrien

Højdepunkter

 • Uafhængig af nominelle rørdiametre
 • Alsidigt materialeudvalg til komponenter, der er i kontakt med mediet
 • Nem opsætning

Procesværdier

 • Punktuel flowhastighed
 • Temperatur
 • Enhedsstatus/diagnosticering
 • Kalkuleret flow

Produktplatforme -> Flowsensorer/flowmålere