You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. 3D rozpoznávání předmětů
  3. Senzor O3D
  4. Použití
  5. Měření výšky hladiny

Měření výšky hladiny

Optické 3D senzory pro měření úrovně hladiny a bodová detekce

3D senzory s technologií PMD

  • Průběžné měření nerovných povrchů
  • Určuje min, max nebo střední hodnoty
  • Možnost naučit různé tvary nádrží
  • Rušivé struktury jsou potlačeny
  • Bezkontaktní detekce neprůhledných kapalin až do úrovně 10m

Flexibilní konfigurace
Systém detekuje pevné látky, neprůhledné pevné látky a sypké materiály v nádržích, silech a zásobnících s výškou hladiny do 10 m. O3D spolehlivě detekuje výšku nákladu v strojním zařízení pro mechanickou manipulaci, např. dopravníkové pásy a nakládání palet. Senzor určuje úroveň hladiny pomocí definovaného pozadí a přenáší procesní hodnotu pomocí analogového výstupu nebo digitálně a bez rušení pomocí procesního rozhraní Ethernet. Alternativně lze O3D použít jako senzor pro hlídání limitní úrovně hladiny.
Měřící segment senzorové tyče lze přizpůsobit tvaru příslušné nádrže. Agitátor a další konstrukce lze potlačit pomocí "vyloučení oblastí". Různé tvary kontejnerů, jako jsou násypky, sila nebo dokonce šikmé pásy mohou být senzorem rozpoznány.
U volně sypkých materiálů lze určit průměrnou hladinu dokonce i při navršení materiálu do tvaru kužele, nebo pokud je materiál v násypce.