You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States
 1. 3D rozpoznávání předmětů
 2. Senzor O3D
 3. Použití
 4. Depaletizace

Depaletizace

Jednoduché odebírání jednotlivých balíků z palet

 • Odebírání celé vrstvy nebo jednotlivých balíků z palety
 • Detekce archů
 • Výpočet zbývajících položek
 • Integrované předcházení kolizím
 • Automatická kalibrace souřadnic kamery robota
 • Ekonomické a ergonomické

Optimalizace logistických procesů
Automatické odebírání balíků stejné velikosti z palet, např. kartonových krabic, přepravek, vnějších obalů nebo kontejnerů, optimalizuje logistické procesy dynamickým podáváním. 3D senzor detekuje nesprávně rozložené zatížení a řeší chybné umístění mezi depaletizačními systémy. Indikace polohy umožňuje plně automatizované rozebírání palet po celých vrstvách nebo jednotlivých balících nezávisle na uspořádání na paletě. Kromě údajů pro řízení robotů poskytuje procesní rozhraní Ethernet informace softwaru pro materiálové a skladové hospodářství. Automatizované depaletizační systémy jednoznačně zvyšují výkon pomocí ekonomických nástrojů a snižují zátěž zaměstnanců díky ergonomicky optimalizovanému pracovnímu prostředí.


Úspory času díky intelektuálnímu senzoru O3D
Intelektuální senzor O3D detekuje další balík, už když robot odkládá předchozí.


Výhody

 • Úspory času a nákladů při instalaci díky automatickému nastavení souřadnicových systémů manipulačního robota a 3D senzoru.
 • Optimalizace logistických procesů zásobováním závodu podle poptávky s integrovaným předcházením kolizím.
 • Integrace do automatizačních systémů pomocí digitálních vstupů/výstupů nebo procesního rozhraní Ethernet. (např. varování před chybou: nepředpokládaný předmět)
 • Kromě údajů pro řízení robotů poskytuje procesní rozhraní Ethernet informace softwaru pro materiálové a skladové hospodářství.
 • Detekce mezivrstev – senzor O3 detekuje papírové nebo kartonové proložky, kterými se stabilizují palety.

Odebírání balíků z palet