You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. 3D rozpoznávání předmětů
  2. Senzor O3D

3D senzor

Průmyslové zpracování 3D obrazu

Scény a objekty na první pohled.

Fotoelektrické 3D senzory jsou vhodné pro mnoho různých aplikací, např. pro detekci objemu, vzdálenosti nebo hladiny. Pomocí technologie měření průběhové doby světla bod po bodu měří vzdálenost mezi senzorem a nejbližší plochou. Senzor osvětluje záběr interním nebo externím zdrojem infračerveného světla a vypočítává vzdálenost podle světla odraženého od plochy.

Průmyslové senzory se používají v aplikacích, kde je monitorována úplnost, je určován objem, jsou tříděny a depaletizovány objekty, a ve kterých jsou navigovány roboty.