You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. 3D rozpoznávání předmětů
  2. Systém detekce palet (PDS)

Detekce palet: Urychlení procesu vyzvedávání palet pomocí PDS (Pallet Detection System)

PDS (pallet detection system = systém detekce palet) je softwarové řešení pro rychlejší, plně automatickou detekci všech standardních typů palet se dvěma otvory v šesti stupních volnosti. V kombinaci se senzorem O3D3xx je detekce polohy palety extrémně rychlá. Tím vzniká zkrácení celkové doby cyklu detekce palet u autonomních a poloautonomních vozidel, které s paletami manipulují.

PDS přímo zvyšuje jejich výkonnost zvýšením rychlosti detekce palety bez nejmenšího vlivu na přesnost.

Ušetřený čas na výběr

Bez PDS 5 s
PDS 0,8 s
Δ času 4,2 s

Podobný případ použití u Tecnoferrari se softwarem vyrobeným samotným zákazníkem

Zvýšená efektivita díky PDS
Data založená na 12 sběrech za hodinu na vozidlo

OEE (Overall Equipment Effectiveness = celková efektivita vybavení) je standardem při měření produktivity výroby. Jinými slovy, uvádí procento z celkové doby výroby, které je skutečně produktivní.


Dostupnost

Celkem plánovaných hodin – ztracený čas

Celkem naplánováno hodin


Poměr výkonnosti

Skutečná rychlost stroje

Konstrukční rychlost stroje


Poměr kvality

Počet dobrých výrobků

Celkový počet vyrobených výrobků

Pro robotické aplikace je nejdůležitějším indikátorem efektivity OEE poměr výkonnosti, který indikuje pomalé cykly a malá zastavení. Hodnota indikuje, kolika procent maximální možné výkonnosti je dosahováno. To znamená: Indikuje efektivitu použití. Se systémem PDS je poměr výkonnosti – tzn. efektivita – vyšší, protože čas nutný na vyzvednutí palety je kratší.