• Продукти
 • Индустрии
 • IIoT & Решения
 • Услуги
 • Компания
 1. RFID системи за идентификация
 2. Track & Trace изход

Track and Trace Gate: ефективно наблюдение на потока от стоки

Сигурност и прозрачност на потока стоки

Track and Trace Gate на ifm е цялостното решение за вашата автоматизирана и прозрачна логистика във вашите входящи и изходящи процеси за стоки. Чрез директно прехвърляне на всички потоци стоки на ниво ИТ, можете да организирате взаимосвързаността на производството, инвентара и доставчиците по-ефективно от когато и да било.

Освен всичко друго, пестите пари: Поръчките, които не са събрани правилно, генерират последващи грешки. Благодарение на новата цифрова прозрачност могат да се избегнат грешки, да се увеличи скоростта на процеса, особено времето за изпълнение на поръчката и по този начин да се подобри качеството на изпълнение. Това не само намалява разходите за вътрешни ресурси, но повишава и удовлетвореността на клиентите. Можете да го наречете Логистика 4.0, или Интелигентно разпространение. Решаващите фактори са предимствата, които Track and Trace Gate на ifm ви предлага от самото начало.

Съществуват три типични грешки при събиране на поръчка:

• Погрешни стоки
• Липса на стоки
• Прекалено много стоки

 • Съгласно проучванията, средният процент на грешка по време на събиране на поръчка
  е между 0.3% и 3%
 • Средните разходи варират значително в зависимост от бранша, продукта и компанията
 • Загубата на имидж не е количествено измерима

Как работи Track and Trace Gate на ifm?

Track and Trace Gate на ifm поддържа проследяване на продукта във Вашите входящи и изходящи процеси за стоки. Открива обекти, снабдени с UHF радиочестотна идентификация съгласно EPC Клас 1 GEN2/ISO 18000-6C. Решението свързва всички необходими компоненти към контролер, в който данните се обработват предварително и се предоставят за по-нататъшна обработка от програми на трети страни. Ако например се направи сравнение в системата за планиране на ресурсите в предприятието (ERP) с поръчката или известието за доставка, които трябва да бъдат възложени, контролерът може да покаже правилното товарене/разтоварване на стоките под формата на състояние и сигнали чрез файл за обратна връзка, получен от там.

Предимства на продукта

Какви са предимствата на Track and Trace Gate на ifm?

Чрез използване на интелигентна радиочестотна инспекция на входящи и изходящи стоки, потокът от стоки може да бъде показан прозрачно и обработен на ниво ИТ. Това позволява оптимизиране на времето за товарене, избягване на грешки при събиране на поръчката и спестяване на разходи. Повишеното по този начин качество може да подобри и рейтинга на доставчика в дългосрочен план.

Интелигентно свързани в мрежа сензори
Откриване на посоката по избор чрез 3D сензори или светлинни бариери. По избор с 3D измерване на обема
Избягване на грешни доставки чрез прозрачност на потока от стоки
Свързване на реалния поток от стоки с процесите на цифрово планиране/поръчка.
Подходящ за надеждна работа
Track and Trace Gate на ifm се състои изцяло от промишлени компоненти със степен на защита IP65/IP67.
Индивидуална поддръжка в реално време на крайни устройства и ERP
Прост интерфейс към вашите процеси чрез прехвърляне на файлове между краен контролер и ERP за цифрови логистични процеси в мрежа.
Просто, интуитивно и гъвкаво
готов приложен пакет, проста графична настройка. Без нужда от програмиране. С помощта на маршрутизатор, без много усилия могат да се добавят допълнителни шлюзове към крайния контролер.
Спестяване на пари чрез избягване на грешки
По-малко усилия за проверка на входящите стоки и съгласуване с поръчките/товарителниците. Съгласуването на данните с ERP системите е напълно автоматично и следователно по-малко податливо на грешки от ръчно въведените поръчки. По този начин евентуалните грешни доставки ще бъдат открити и избегнати на ранен етап.

Общ преглед на изделието

Артикул Описание Задействане и откриване на посоката на натоварване Разширяемост
ZZ0814 Главен пакет с edgeController O3D сензор Позволява точно позициониране на стоките за 1 шлюз, разширяем с макс. 9 разширителни пакета за управление на 10 шлюза на главен пакет
ZZ0815 Разширителен пакет за
ZZ0814 или ZZ0816
За всеки допълнителен шлюз се нуждаете от 1 разширителен пакет
ZZ0816 Главен пакет с edgeController Лазерен светлоотразителен сензор   за 1 шлюз, разширяем с макс. 9 разширителни пакета за управление на 10 шлюза на главен пакет
ZZ0817 Разширителен пакет за
ZZ0814 или ZZ0816
За всеки допълнителен шлюз се нуждаете от 1 разширителен пакет
ZZ1124 edgeController за UHF шлюз edgeController с предварително инсталиран софтуер за радиочестотна идентификация Резервна част за ZZ0814 и ZZ0816
Overview ifm Track and Trace Gate master packages and extension packages

Амортизация

Track and Trace Gate на ifm е инвестиция, която бързо се изплаща.
Амортизационният период се изчислява по следната формула

Разходи за придобиване + разходи за внедряване / спестени разходи за грешки = време на изплащане

След вече прибл. 570 000 доставки, се достигат разходи от 290 000 евро поради грешки в поръчката и доставката при само 3% грешки.

Следователно амортизацията на този пример вече е изплатена в годината на инвестиция при следните условия:

 • 200 000 доставки годишно с използване на 10 шлюза и средностатистическа стойност от 17 евро за грешна доставка
 • 400 000 доставки годишно с използване на 20 шлюза

Изчислете сами:

Приложения

Входящи и изходящи стоки през контролиращ шлюз

Решението Track and Trace Gate дава отговор на следните въпроси

 • Какво е доставено?
 • Кога е доставено?
 • Къде е пристигнал материалът?
 • Къде е нужен материалът? (линия,склад и т.н.)
 • Пристигнали ли са моите стоки?

Подробна информация за компонентите на приложението: