You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. RFID системи за идентификация
  3. СВЧ система 865 до 928 MHz

СВЧ система 865 до 928 MHz

Идентификация в производството и логистиката. Големи обхвати, много чипове.

Интерфейс
Ethernet TCP/IP / EtherNet/IP

Гъвкави:
Антени със свръхмалък, малък, среден и голям обхват за всяко приложение.

Прости:
СВЧ модули за оценка с четири извода за външна антена.

Вградени:
Интерфейси Ethernet TCP/IP и Ethernet IP за задаване на параметри и предаване на данни.

Здрави:
Класът на защита IP 65/IP 67 удовлетворява всички изисквания за работа при тежки промишлени условия.

СВЧ модули за оценка.
Всички компоненти на платформата на СВЧ системата, СВЧ модулите за оценка DTE830 и DTE930 са съвместими със СВЧ честотни ленти в Европа и съответно в САЩ. Настройката на профили за съответните държави дава възможност за използване на модулите в много други държави.

Антени с малък и свръхмалък обхват.
Тези антени се отличават с действието си на малко разстояние. За да се постигне висока селективност, се използват възможно най-малките конструкции, тъй като те имат малки диапазони на отчитане.

Антени със среден обхват.
Поради нейните по-малки размери, антената със среден обхват е избрана за приложения в близката/далечната зона с обхвати на отчитане до 2 m.

Антени с голям обхват.
С ъгъл на апертурата 30 тези антени са разработени за приложения в далечната зона, при които са необходими обхвати на отчитане до 10 m.

Различни модули за оценка.

DTE830/930:
СВЧ модули за оценка за външни антени, за приложения с малък и голям обхват. С цифрови входове/изходи и Ethernet интерфейс.

DTE820:
СВЧ модули за оценка с вградена антена и PoE (Захранване по Ethernet).

RFID в приложението.
Платформата на СВЧ системата от ifm се използва в производството, интралогистиката и транспортното оборудване, благодарение на специфичните за приложенията антени. Може да се извършва безконтактно детектиране на стоки, като опаковки или палети.

СВЧ RFID системата е оптимизирана за приложения в производството и управлението на материалния поток, управлението на активите и веригата за доставки, както и проследяване и управление на движението.

До 20 cm: ANT805/ANT810.
Антена с(ъс) (свръх)малък обхват за селективно детектиране на отделни продукти на малко разстояние.

До 2 m: ANT820.
Антена със среден обхват, за надеждна идентификация на големи елементи, напр. върху конвейерна лента.

До 10 m: ANT860.
Антена с голям обхват за едновременно детектиране на големи количества, напр. кутии върху палети при преминаване през портали.

RFID система DTE – СВЧ система от 865 до 928 MHz