You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Системи за RFID идентификация от ifm

В производството, интралогистиката и транспортното оборудване, автоматизираната идентификация се превърна в стандарт. Такива автоматизирани системи за идентификация позволяват разпределяне на стоки или монтажни компоненти с отчитане на изискванията, както и тяхната проследимост в реално време. В резултат на това процесите на производство и доставка могат да се управляват напълно автоматично и да се документират безпроблемно.
В системите за радиочестотна идентификация носителите на детайлите или стоките са маркирани с RFID транспондери, напр. идентификационни чипове. Чрез антени може да се извършва безконтактно четене от и/или запис на такива идентификационни чипове. Тези данни се предават веднага на модул за RFID оценка, където се обработват. Модулът за оценка предава данните на програмируем контролер чрез полеви интерфейсни шини, като PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP или EtherCAT. Има приложение в производствени линии, където устройствата се използват за управление на материалния поток.