You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. RFID системи за идентификация
  3. НЧ/ВЧ система 125 KHz, 13,56 MHz

НЧ/ВЧ система 125 KHz, 13,56 MHz

Идентификация в конвейери. Големи обеми данни, висока скорост.

Интерфейси:
SAP/ERP – Profibus-DP | Profinet / EtherNet/IP | TCP/IP / Ethercat

Ясни:
Дисплей за състоянието чрез светодиоди и вграден уеб сървър.

Гъвкави:
Свързване на RFID антени или цифрови входове/изходи. Комбинации на антена и транспондер от няколко бита до няколко килобайта.

Прости:
Свързване на антени с неекранирани стандартни кабели с дължина до 20 m.

Подлежащи на интегриране:
Функционални блокове позволяват лесно интегриране в системи за автоматизация от по-високо ниво или в управлението на процеси.

Сертифицирани:
Сертификацията на индустриалната мрежа гарантира оперативна съвместимост в технологичните средства за автоматизация.

Здрави:
Клас на защита IP 67 и IP 69 K за тежки промишлени условия.

RFID система с модул за оценка, антени и транспондери.

ifm разработи нова RFID система, специално за производството и транспортното оборудване. Вграденият уеб сървър дава възможност за лесна настройка чрез уеб браузъра. Изискванията на тежките промишлени условия се удовлетворяват чрез стабилен метален корпус, широк температурен диапазон и висок клас на защита IP 67. Новите RFID модули за оценка DTE10x са с четири връзки за антена, които могат да се използват алтернативно като цифрови входове/изходи. Антените се свързват чрез стандартизирани конектори М12. Стандартното разположение на изводите на входно/изходните връзки гарантира възможност за директно свързване на всички стандартни сензори или актуатори и захранване на същите от RFID модула за оценка.

Всички връзки са за конектори М12. Чрез връзката М12 се подава директно и ток. Пускането на системата се улеснява от широка гама принадлежности, като съединителни кабели за Profibus и крайни резистори.

Новата RFID антена ANT600 работи на разстояние до 200 mm без никакви проблеми. Устройството е снабдено също с диагностика и индикаторни светодиоди за осигуряване на лесно пускане. Въртящият се конектор М12 позволява свързване на стандартни кабели с дължина до 20 m.

Големи обхвати.
Големият обхват означава, че RFID антената ANT600 има много приложения. Следене на продукти в производствения процес, производствените данни и параметрите на качеството могат да се запаметяват надеждно на идентификационните чипове. При подаването на материали RFID системата може да определя надеждно дали материалът и количеството материал отговарят на производствената поръчка. При управлението на инсталациите, специфичните за продукта параметри на машината се прочитат от прикрепения към продукта идентификационен чип.

Различни интерфейси.

DTE100 с Profibus DP: Модул за оценка с вграден интерфейс Profibus DP.

DTE101 с PROFINET: Модул за оценка с вграден интерфейс PROFINET.

DTE102 с EtherNet/IP: Оптимизиран за контролери от Schneider Electric или Rockwell Automation.

DTE103 с EtherCAT,технологичният интерфейс за контролери Beckhoff.

DTE104 с TCP/IP и възможност за свързване със SAP/ERP: Идеални за директна връзка към компютри, промишлени компютри или програмируеми контролери, които нямат стандартизиран интерфейс за полева шина. Потребителите имат достъп до всички свързани антени, сензори и актуатори чрез протокол TCP/IP.

DTC510, компактен модул с антена с интерфейс CANopen, интерфейс за оценка и CANopen.

НЧ/ВЧ RFID система DTE100 · 125 KHz · 13,56 MHz