You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. RFID системи за идентификация
  3. НЧ система 125 KHz

НЧ система 125 kHz (AS-i)

RFID система с вграден AS-интерфейс

Идентификация при насочващи конвейери.

Интерфейс:
AS-интерфейс

Включи и работи:
Намаляване на разходите с бърза и лесна настройка.

Ефективни:
Свързване на до 31 RFID четеца към един главен модул AS-i.

Безопасни:
Висока надеждност на четене и компактна конструкция.

Незабавна готовност за работа:
Без програмиране за устройствата за четене/запис с AS-интерфейс.
Запаметената стойност се подава автоматично от транспондера при преминаване край антената.

Сертифицирани:
Сертификацията на AS-интерфейса гарантира оперативна съвместимост в технологичните средства за автоматизация.

Системата за радиочестотна идентификация DTS125 от ifm е промишлено съвместима система за идентификация със 125 KHz технология. Това е първата RFID система за AS-интерфейс в света.

Компактните глави за четене/запис включват освен антената, цялостна оценка и интерфейса към AS-i. По такъв начин устройствата могат да се управляват директно на AS-интерфейса и да се осигури възможност за предаване на данни към контролера.

ifm предлага като системно решение приложението „RFID DTA“ за специално улесняване на обработката на RFID данни и комуникация с мрежи от по-високо ниво. Изтеглянето и конфигурирането на приложението се извършва чрез вградения уеб интерфейс, напр. всички необходими настройки могат да се направят удобно чрез устройство с интернет браузър.

DTS125 в приложението.
RFID системата DTS125 е създадена за управление в производството при технологични системи за монтаж и транспортно оборудване, системи за обработка, опаковане и пълнене.

Системата е също оптималният избор за маркиране на носители на детайли.

Също „Включи и работи“ за хардуера:
Свързване чрез конектор M12 или разклонителна кутия на AS-i.
Системата DTS125 може да бъде интегрирана за кратко време в AS-i мрежи и е готова за работа веднага. В допълнение към малките разходи за хардуер, това също пести време при пускането.

RFID системата DTS125 осигурява плавно подаване на материали на производствена линия за трансмисии. Всички носители на детайли могат да се идентифицират чрез RFID. Оптичните процеси, като баркодове, бяха отстранени поради тежките условия на работа (масла, метални стружки).

RFID системата DTS125 е идеална за решаване на задачи при технологични системи за монтаж и транспортно оборудване, така също и при автоматизацията на обработката. Тя открива обекти върху транспортните системи при скорост на движение до 0,5 m/s.

Идентификационни чипове за системи за сглобяване и конвейерни системи.
Здравите транспондери, които не се нуждаят от батерии, са особено подходящи за употреба при високи температури.

ИДЕНТИФИКАЦИОННИТЕ ЧИПОВЕ за AS-i RFID системата не са съвместими със 125 KHz ВЧ система за електрониката за оценка на DTE.

НЧ RFID система DTS125 · 125 KHz

Преглед на RFID 125 kHZ