• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Първият сензор за налягане G 1/2 с хигиенно одобрение за малки тръби

  • Концепция за уплътняване без поддръжка PEEK за фитинг G 1/2
  • Здрава, изпитана в практиката керамична измервателна клетка без течности в преобразувателя на налягане
  • Одобрен съгласно промишлените хигиенни стандарти
  • Интегрираното измерване на температурата премахва необходимостта от множество уреди
  • Цифрова комуникация без A/D или EMC загуби

Идеално решение за хигиенни производствени инсталации

Новият сензор за налягане PM15 има уникална концепция за скрито уплътняване. Тази концепция позволява хигиенично интегриране на малки керамично-капацитивни измервателни клетки в малки тръби, например в системи за дозиране и пълнене, което преди не беше възможно. Благодарение на резбата G 1/2, той може да бъде монтиран, без скъпи адаптери. Скритият монтаж позволява използването на вискозни среди и гарантира оптимални резултати за CIP процеси. Всеки сензор има фабричен сертификат с безплатно изтегляне.

Здрав, без поддръжка

От технологичната страна сензорът не се нуждае от поддръжка, тъй като няма еластомерно уплътнение. Здравата керамична измервателна клетка със скрит монтаж е устойчива на удари от налягане и вакуум и на въздействието на абразивни вещества. Сензорът е устойчив на средни температури до 150C (максимум 1 час).

Продукти

Аксесоари