You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Новата гъвкавост: измерване на проводимостта във всички размери тръби

  • Версии в обичайните размери на свързване G 1/2 и G 1
  • Ефективен контрол на процесите за почистване на място, дори и в малки тръби от DN25 нагоре
  • Лесно инсталиране и въвеждане в експлоатация
  • Цифрово предаване на измерените стойности без загуби

За контрол на процесите за почистване на място от всякакъв мащаб

С различни технологични връзки в обичайните размери G 1 и G 1/2 сензорите за проводимост от групата LDL2xx предлагат правилното решение за прецизен контрол на процесите за почистване на място за всеки размер на тръбата от DN25 нагоре – без нужда от скъпо удължаване на тръби или запушване.

Лесно инсталиране благодарение на компактния им дизайн

Благодарение на компактния си дизайн и вградения си модул за оценка сензорите за проводимост могат да бъдат гъвкаво позиционирани в системата от тръбопроводи. Не е необходимо монтиране на допълнителен хардуер надолу по веригата. Ниската степен на сложност на свързване на кабелите е допълнително намалена благодарение на стандартното свързване М12.

Аксесоари