You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Наистина плосък и наистина стегнат: Екраниран сензор за налягане G-1/2

  • Благодарение на своята керамична измервателна клетка е устойчив на вискозни и абразивни среди
  • Принцип на измерване, изключително устойчив на пикове на налягането
  • Истинският екраниран дизайн предотвратява отлаганията и запушването на тръбите
  • Непрекъснато предаване на налягане и температура в една точка на измерване

Издържа на високо налягане и абразивна среда

Навсякъде, където силно вискозни или абразивни среди като адхезиви, уплътнители или лепила се пренасят през тръби под точно и високо налягане, компактният трансмитер за налягане G-1/2 PL15 е идеалният избор. Екранираният дизайн не осигурява мъртво пространство за залепване на средата, което ефективно предотвратява запушването на тръбата. Керамичната измервателна клетка също така издържа на екстремни пикове на налягането и трайно издържа на абразивно съдържание стъклени топчета или други твърди частици. Собствената, изключително безопасна концепция за уплътняване на PL15 на ifm предотвратява навлизането на течни среди като вода или лакове в зоната с резба на измервателната връзка под високо налягане, от отлагане там или от смесване/замърсяване на следваща среда по-нататък в процеса.

Правилният избор за ограничени пространства и вискозни среди

2 в 1: налягане и температура чрез IO-Link

PL15 може да се използва както като двупроводен аналогов, така и като цифров чрез IO-Link. В последния случай налягането и температурата могат да се отчитат непрекъснато, тъй като преобразователят за налягане предава и температурата на средата, така че не е необходима втора точка на измерване. Работните часове могат да се четат и чрез IO-Link.

Продукти

Аксесоари

Технология на свързване