You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Бърз, надежден и хигиеничен мониторинг на температурата

  • Спестяване на разходите поради бързото време за реакция < 0,25 / < 1 s [T05/T09]
  • Идеален за малки номинални и ограничени диаметри на тръби
  • места за монтаж Висок обхват на измерване: -50...200° C
  • Адаптерите с нулеви празнини, които гарантират почистване
  • Включен фабричен сертификат с 3 точки (онлайн)

 

Измерване на температура в санитарни приложения

Компактните температурни трансмитери са проектирани за отговорните процеси в хранително-вкусовата промишленост. Конструкцията им отговаря на стандартите EHEDG, 3A, FDA и EC 1935/2004 г. Благодарение на късия си измервателен връх (15 или 25 mm дълбочина на вкарване) и малкия диаметър от 3 mm, сензорите са идеални за тръбни инсталации (DN20...DN100) при силно динамични термични процеси, където спомагат за минимизиране на разходите и намаляване на консумацията на енергия.

Адаптер с нулева празнина осигурява инсталиране без мъртва зона и ефективно почистване. Съвместимостта с наличните на пазара адаптери предлага допълнителни потенциални спестявания на разходи.

Интегрираният интерфейс IO-Link позволява прецизно и без загуба цифрово предаване на измерените стойности и предоставя допълнителни диагностични функции за опростено отстраняване на неизправности.

Измерване и контрол на температурата в динамични процеси

Новият температурен сензор TA16 от ifm се отличава с бързото си време за реакция за прецизен контрол на температурата. Тази функция помага на потребителите да спестят разходи за енергия и да увеличат продължителността на работа на инсталацията.

Адаптерите с нулеви празнини улесняват почистването

Простото свързване към процеса чрез адаптери с нулеви празнини позволява бързо и лесно почистване на точката на измерване. Адаптерът е заварен към стената на тръбата, за да образува неразделна част от тръбата, елиминирайки мъртвите пространства, които са трудни за почистване.

Всичко в едно – надеждно и точно

Високите граници на топлинно и механично натоварване водят до по-дълго време на работа на инсталацията и непрекъсната точност. Доставен с фабричен сертификат като стандартен, сензорът TA16 може да се използва веднага.

Аксесоари