You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Geleidbaarheidssensor LDL
  3. Technologie

LDL-sensoren: Technologie

De geleidbaarheid meet hoe goed een substantie een elektrische stroom geleidt. Die wordt beïnvloed door het aantal vrije ionen (zouten, zuur, loog) in het medium evenals door de mediumtemperatuur: hoe meer vrije ionen, des te hoger de geleidbaarheid. Gewoonlijk bestaat een geleidbaarheidssensor uit twee metalen platen die in contact staan met het medium. Plaatst men twee elektroden in een geleidend medium en sluit men hierop een spanning aan, dan vloeit er een elektrische stroom.

De positief geladen ionen (kationen) bewegen naar de negatief geladen elektrode en de negatief geladen ionen (anionen) bewegen naar de positief geladen elektrode. Hoe meer vrije ionen zich in het medium bevinden en hoe hoger de elektrische geleidbaarheid van het medium, des te hoger is ook de stroom.

De SI-eenheid voor geleidbaarheid is Siemens per meter (S/m). De volgende afbeelding toont de geleidbaarheidswaarden voor een aantal gangbare media.


Er zijn twee methoden om de geleidbaarheid te meten: galvanisch en inductief. De keuze hangt af van de geleidbaarheid van het medium, de corrosiviteit van het medium en het aandeel zwevende stoffen.

Galvanische geleidbaarheidssensoren (LDL1xx)

De galvanische geleidbaarheidssensor van ifm heeft twee metalen elektroden, net als andere rechtstreeks metende geleidbaarheidssensoren. Het verschil bij ons ontwerp is dat de sensorbehuizing en de metalen leiding als eerste elektrode dienen en de metalen tip van de sensor als tweede elektrode.

Tussen de sensortip van de sensor en de procesaansluiting wordt een spanning aangebracht en de stroom gemeten.

Inductieve geleidbaarheidssensoren (LDL2xx)

Een inductieve geleidbaarheidssensor bestaat uit twee met gewikkelde metalen spoelen die in een kunststoffen element zijn ingebouwd (ifm-producten zijn voorzien van PEEK). De eerste spoel (zendspoel) wekt een elektrische spanning op in de vloeistof. Afhankelijk van de geleidbaarheid van het medium ontstaat nu een wisselstroom. Die genereert in de tweede spoel (ontvangstspoel) een magnetisch wisselveld, dat proportioneel is ten opzichte van de geleidbaarheid van het medium.

Inductieve geleidbaarheidsmeting kent meerdere voordelen:

  • Hoge corrosiebestendigheid dankzij de PEEK-tip.
  • Ongevoelig voor reststoffen in het medium, zolang het meetkanaal niet verstopt is.
  • Geen invloed door media met hoge geleidbaarheid.

Invloed van de temperatuur

De geleidbaarheid van een materiaal hangt zeer sterk van de temperatuur af – ongeveer 1...5% per °C. Alle geleidbaarheidssensoren hebben ter compensatie van temperatuurveranderingen in het medium een ingebouwde temperatuurmeting.

Positie van de temperatuursensoren in LDL200 (links) en LDL100 (rechts)

LDL-sensorenoverige kenmerken

In het aansluitcompartiment en bij de kabelwartel kan vocht binnendringen. Dat is vaak een zwak punt bij sensoren, die in natte omgevingen zijn geïnstalleerd. De LDL-familie vermindert uitval dankzij een all-in-one-transmitter met IP68/IP69K. De sensoren hebben een gesloten RVS-behuizing, een PEEK-meettip en hebben geen aansluitcompartiment of kabelwartel.

Alle LDL-geleidbaarheidssensoren worden geleverd met een fabriekscertificaat en zijn meteen uit de doos klaar voor gebruik. Onder het serienummer van de sensor is een gratis fabriekscertificaat te vinden dat als download beschikbaar is op onze homepage.

Dankzij IO-Link kunnen de sensoren met de Parameter Calibration Gain (CGA) en een standaard- of referentieoplossing ook in het veld worden gekalibreerd.

De LDL-familie met volledig gesloten behuizing en industrienorm M12-aansluiting.