You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Productnieuws
  2. Sensoren
  3. Toerentalbewaking met IO-Link

Toerentalbewaking met IO-Link

Compacte toerentalsensoren met geïntegreerde verwerkingselektronica en IO-Link in verschillende bouwvormen voor uiteenlopende toepassingen

  • Verschillende bouwvorm en voor uiteenlopende toepassingen
  • Instelbare modi, zoals Single-, Two Point- of Window-modus
  • Veel extra functies dankzij IO-Link
  • Vlak verzonken inbouw en opbouw
  • Als stekkerapparaat met 24VDC-voedingsspanning

Compacte toerentalbewaking
Bij deze toerentalsensoren is de verwerkingselektronica al in de sensorbehuizing geïntegreerd. Daarmee is een betaalbare en eenvoudig te realiseren bewaking van zowel draaiende als ook lineaire bewegingen mogelijk met betrekking tot de over- en onderschrijding van instelwaarden. De instelling van de grenswaarde, d.w.z. bij welk toerental de uitgang schakelt, gebeurt via IO-Link.

Toepassingsgebieden
Met name op het gebied van de transporttechniek worden de compacte toerentalsensoren op velerlei manieren toegepast, bijvoorbeeld voor de bewaking van transportbanden of bekerelevators. Hier dienen ze bijvoorbeeld voor de bewaking van de onderschrijding van de instelwaarden, blokkeren of stilstand. De verschillende bouwvormen en het grote toerentalbereik maken de integratie in bijna elke applicatie mogelijk.

Functies via IO-Link
De toerentalsensoren omvatten de complete toerentalbewaking. Via IO-Link worden extra waarden doorgegeven, bijv. het actuele toerental of het schakelpunt. Parameters, zoals startoverbruggingstijd zijn via IO-Link op afstand instelbaar. Bovendien biedt de IO-Link de mogelijkheid tot het activeren van de “venstermodus”. Twee onafhankelijk van elkaar ingestelde schakelpunten verhogen hierbij de gebruiksmogelijkheden. Ook het inleren kan via IO-Link op afstand worden uitgevoerd. Door de optionele achtergrondcompensatie is het mogelijk om de schakelafstand door een “inleerprocedure” te veranderen, om storende elementen in de achtergrond te dempen. Voor meer installatietransparantie is een aansluiting op de ifm-SMARTOBSERVER mogelijk. Vanzelfsprekend kan de IO-Link-compatibele sensor ook in de conventionele SIO-modus worden gebruikt.

Werkingsprincipe
De geïntegreerde inductieve sensor wordt door passerende nokken of andere metalen schakelvanen afgedekt (gedempt). De verwerking bepaalt op basis van de tijdsduur tussen de dempingen de periodeduur respectievelijk de frequentie (toerentalmeetwaarde) en vergelijkt deze met het ingestelde schakelpunt (instelwaarde). De uitgang is doorgeschakeld tijdens de startoverbrugging en wanneer het toerental groter is dan de ingestelde schakelwaarde. Een led signaleert het onderschrijden van het ingestelde toerental en het uitschakelen van de uitgang.