1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Temperatuursensoren
  5. Transmitter met zelfcontrolerende bewaking

Temperatuursensoren - transmitter met zelfcontrolerende bewaking

  • Geïntegreerde driftbewaking, diagnose- en back-up functionaliteit
  • Calibratiecertificaat vanuit de fabriek wordt meegeleverd
  • Hoge nauwkeurigheid van 0,2 K in temperatuurbereik van -10...100 °C
  • Hoge proceszekerheid door zelfbewaking
  • Kostenbesparing door verlagen van de calibratie intervallen, productiestops met postitief effect op het milieu


Transmitter met zelfbewaking


De temperatuursensoren van de serie TAD bewaken op betrouwbare wijze de systeemtemperatuur in machines en installaties. Dankzij het hygiënische design, de hoge beschermingsklasse en de procesaansluiting zijn de sensoren met name geschikt voor gebruik in de levensmiddelen-, dranken- en farmaceutische industrie. In veel toepassingen in deze industrietakken, moeten de gebruikte temperatuursensoren regelmatig worden gekalibreerd. Dat is bij de serie TAD niet nodig.
Naast een zeer nauwkeurig schaalbare analoge uitgang beschikt het apparaat over een diagnose-uitgang voor de drift- en storingsbewaking. Door het gebruik van twee verschillende sensorelementen, die elkaar bewaken tijdens het proces, wordt gegarandeerd dat een optredende drift van de sensor op betrouwbare wijze wordt herkend en bij de diagnose-uitgang wordt gesignaleerd. Valt een van de twee sensorelementen die in de meetpunt zijn geïntegreerd, uit (bijv. bij kortsluiting), kan met het nog werkende element de temperatuur gemeten worden.
De sensoren zijn leverbaar met verschillende staaflengtes en procesaansluitingen.
Ze kunnen via IO-Link, bijv. via USB-interface, worden geparametreerd. Met de software LINERECORDER-SENSOR kunnen de parameterrecords worden weergegeven, overgedragen en gearchiveerd.