1. Startsida
  2. TCC

Upptäck TCC

Litar du på dina temperaturinstrument?

Temperaturmätning är en av de viktigaste mätningarna som används i processtyrningen. I livsmedels- och dryckesindustrin är exakta och stabila temperaturmätningar livsviktiga för en god produktkvalitet och säkerhet. Men vad händer om din processtemperatur är oprecis?

TCC-givaren från ifm är konstruerad för att tackla utmaningarna från typiska temperaturprodukter

Givarens tillstånd indikeras på ett ögonblick
"Kalibreringövervakningsteknologin" ger en övervakning i realtid av instrumentets noggrannhet. TCC-givaren signalerar avvikelser från användarspecifika toleranser elektroniskt och även visuellt när lysdioden växlar till blått.
IO-Link ger en detaljerad inblick i processen
Utnyttjandet av digital kommunikation ger en bättre mätningsprecision och pålitlighet än en analog kommunikation eftersom den inte har signalförluster.
Hölje i ett stycke förhindrar inträngande fukt
En stor bidragande faktor till oprecisa instrument är inträngande fukt. Den helsvetsade 316 TCC-konstruktionen av rostfritt stål eliminerar risken för inträngande fukt.
Ett brett utbud av olika problängder och anslutningar
1,5” och 2” triclamp, 6 mm diameter, och G1/2” hygienisk processanslutning med problängder upp till 550 mm passar till de flesta applikationerna.
Smart diagnostik övervakar precisonen
Två RTD-element i spetsen reagerar på temperaturskiftningar i motsatta riktningar och mikroprocessorn övervakar dem för att upptäcka eventuella försämringar i mätningsprecisionen.