You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
 1. Översikt över nivågivare
 2. Produktinnovationer
 3. Radarnivågivare

Radarnivågivare: Exakt övervakning i industriella miljöer

Problemfri nivåövervakning

Radarnivågivaren LW2120 mäter nivåer av vätskor och trögflytande medier i tankar med en höjd på upp till tio meter med precision och utan blinda områden. Frekvensen 80 GHz som används garanterar stabila och exakta mätresultat även i närvaro av ånga eller kondensat i tanken.

Med antennförlängningen, som finns som tillbehör, kan givaren även användas utanför slutna metalltankar, t.ex. på öppna kar. Radarmätningssystemet kan tränga igenom icke-metalliska väggar, dvs. nivågivaren kan till och med upptäcka nivåer i plasttankar från utsidan.

Vilka är fördelarna med radarnivågivaren?

Optimala prestanda
80 GHz-tekniken möjliggör fokuserad och exakt nivåmätning även i krävande applikationer med kondens, vind, ånga, solljus eller temperaturfluktuationer.
Kontaktlös mätprincip
Den kontaktlösa mätprincipen förhindrar fel som orsakas av vidhäftning av medier eller skador från omrörare. Inte ens processförhållanden som densitet, viskositet, temperatur, tryck och pH påverkar mätningen.
Störande strukturer ignoreras av den intelligenta algoritmen
Störande strukturer ignoreras av den intelligenta algoritmen, vilket minimerar parameterinställningen och säkerställer en pålitlig och problemfri nivåmätning.
Enkel inställning sparar kostnader och tid
Standard-M12-anslutningsteknik minskar antalet fel vid inställningen. Endast ett värde krävs för parameterinställningen, vilket gör inställningen snabb och enkel.
Flexibel användning
Med antennförlängningen, som finns som tillbehör, kan givaren även användas utanför slutna plasttankar och ovanför öppna tankar.

Applikationer

Use case – vattenbehandling

Beröringsfri radarmätning i tankar

EnviroFALK GmbH har i mer än 30 år konstruerat, tillverkat och sålt system för rent och ultrarent vatten för ett stort antal industrier världen över. För beröringsfri nivåövervakning i tankar använder EnviroFALK radarnivågivaren LW2120.

Givaren kan upptäcka nivåer upp till tio meters höjd utan döda vinklar och med millimeterupplösning. Frekvensen 80 GHz som används garanterar stabila och exakta mätresultat även i trånga utrymmen. Med antennförlängningen, som finns som tillbehör, kan givaren även användas utanför slutna metalltankar, t.ex. på öppna kar eller plasttankar.

Standard-M12-anslutningstekniken garanterar en felfri installation inom några minuter, medan IO-Link ger bekvämligheten att ställa in och läsa parametrar på distans. Den intelligenta algoritmen i enheten gör att parameterinställningen via IO-Link blir rena barnleken: När du har ställt in referenshöjden en gång ger givaren omedelbart den exakta nivån via IO-Link.

För vissa applikationer använder vi radargivaren i stället för hydrostatisk nivåmätning. Slutkunder begär till exempel detta inom ultrarena områden, där varje skruvanslutning och varje mätpunkt utgör en potentiell föroreningskälla. I sådana applikationer är det fördelaktigt att använda en radargivare för nivåmätning, eftersom givaren installeras utanför tanklocket och inte kommer i kontakt med mediet.

Maximilian Meurer Mät- och kontrollingenjör på EnviroFALK GmbH

Systemanslutning

Mervärde tack vare IO-Link

 • Fjärrunderhåll
  Fjärrunderhåll och parameterinställning via etablerade fältbussystem och IO-Link
  – Inga överbyggnader behövs
  – Kostnadsbesparingar och ökad säkerhet
 • Koppla in och börja använda direkt
  Radargivaren kan konfigureras snabbt och enkelt via IO-Link. Endast en parameter behövs.
 • Förlustfri dataöverföring
  IO-Link möjliggör förlustfri dataöverföring, eftersom omvandlingsförluster utesluts via digital kommunikation och yttre påverkan, till exempel magnetfält, inte påverkar dataöverföringen.

FAQs

Hur fungerar nivåmätning med radar?

Teknologi

Enheten fungerar enligt FMCW-metoden (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave). Elektromagnetiska impulser i GHz-området skickas till mediet vid en konstant växlande frekvens mellan 77 och 81 GHz. Eftersom sändaren kontinuerligt ändrar frekvensen på den sända signalen uppstår det frekvensskillnad mellan den sända och den reflekterade signalen. Frekvensen av den reflekterade signalen subtraheras från frekvensen av den signal som överförs vid den tidpunkten, vilket resulterar i en lågfrekvent signal som är proportionell mot avståndet till nivån. Denna signal bearbetas vidare för att kunna få en snabb, pålitlig och högexakt nivåmätning.

Radargivare certifierad för användning i hygieniska områden

Letar du efter en radarnivågivare för användning i hygieniska områden? Då är LW2720 det rätta valet.

Den är utformad för användning i hygieniska tankar på upp till tio meter, och inte ens användning av spraykulor, omrörare eller andra medier påverkar dess funktion.