You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Lutningsgivare

Lutningsgivare

Mäter lutningar, vinklar och girhastighet

Fördelar

Robusta lutningsgivare möjliggör en precis och högeffektiv övervakning av ett objekt. De mäter objektets position kontaktfritt i förhållande till jordens gravitation. Eftersom de tack vare sin funktionsprincip inte kräver någon ytterligare anslutning utgör lutningsgivare det enklaste valalternativet för att beräkna en valfri position på en, två eller tre axlar.

Exakta och pålitliga vinkelvärden i varje situation

  • kontaktfri
  • slitagefri
  • robust

Dessa givare används på ett stort antal off-road-fordon och skogsbruksmaskiner såväl som i otaliga industrimaskiner för att säkerställa säkerhet, god ergonomi och en smidig drift av anläggningar och maskiner.