You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00

Tillägg för övervakning för ifm Vision Assistant

Central överblick över processens kvalitet

Med Monitoring Tool som tillägg till ifm Vision Assistant kan du kombinera bild- och processdata från dina visiongivare i nätverket på en instrumentpanel. På så sätt får du alltid en tydlig överblick över relevanta livebilder, statistik över bra och dåliga delar samt statusmeddelanden från givarna.

Upptäck och eliminera avvikelser snabbare

Den här tydliga översikten gör det enkelt för dig att övervaka processverksamheten både direkt i produktionsmiljön och på en central plats i realtid och snabbt identifiera eventuella avvikelser. Underhåll eller korrigerande åtgärder kan utföras med kort reaktionstid och en hög processkvalitet kan bibehållas.

Identifiera trender baserat på datahistorik

Dessutom kan du använda den automatiskt genererade datahistoriken för att analysera processutvecklingen, ta fram trender från den och agera i god tid.