You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00

Nya Dualis: Inspektera, mät och kontrollera objekt

  • 2D-visionsgivare säkerställer process- och objektkvalitet
  • Detektering av ytor och konturer för målinriktad navigering av robotarmar
  • Användarvänlig programvara underlättar installationen
  • Tillförlitlig funktion i växlande ljusförhållanden

Mångsidig och oumbärlig

Saknar fästklämmor, för mycket lim, ett för litet tandhjul: Den nya Dualis detekterar objekt och använder ytor, konturer, dimensioner och avstånd till varandra för att kontrollera om kvaliteten på objektet eller processteget är korrekt. Dualis kan också på ett tillförlitligt sätt säkerställa den exakta styrningen av robotarmar mot ett objekt – detta gör den till en mångsidig givare som är oumbärlig i processer med låga feltoleranser.

Nya Dualis ställs in med den användarvänliga programvaran ifm Vision Assistant. Fyra guider hjälper användaren att konfigurera de vanligaste applikationerna: Ytanalys, konturdetektering, objektdimensionering och robotnavigering kan utföras – enskilt eller i kombination – med bara några få klick.

Lös din applikation enkelt steg för steg:

En guide för verifiering av konturnärvaro underlättar när du behöver en lösning för enkel övervakning av konturnärvaro. Även oerfarna användare kan installera tillämpningen två minuter.

Kalibrering av robotgivare

Guiden för kalibrering av robotgivare gör det möjligt för en robotarm att exakt styra ett objekt. Med hjälp av markörkalibrering anpassas givarens och robotens koordinatsystem exakt till varandra.

Mätning

Mätguiden gör det möjligt att fastställa konturer och ytor på objekt. Dessa kan ställas in i förhållande till varandra och deras avstånd kan fastställas som absoluta värden.

Med hjälp av guiden för verifiering av klusternärvaro kan du enkelt konfigurera ett program för att analysera kluster. Kluster är sammanhängande pixlar som bildar ett område. Dessa områden kan kontrolleras med avseende på storlek, form eller andra egenskaper.

Enkel anslutning till robotar

ProfiNet-versionen med en L-kodad kontakt för strömförsörjning underlättar direkt anslutning till industrirobotar.

Flera tillval för perfekt kvalitetsstyrning

Dualis finns med infraröd belysning eller RGB-W-belysning. Med det senare går det att särskilja objekt utifrån färgen. Högreflekterande objekt kan också detekteras enkelt tack vare polariseringsfiltret. Vid kraftigt varierande belysningsförhållanden, tar Dualis upp till 5 bilder med olika exponeringstid och väljer sedan den bäst belysta bilden för kvalitetsstyrning.

Produkter