You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00

Multicode-läsare verifierar och analyserar koder och text

  • Mångsidig användning för kvalitets- och processkontroll inom produktion och logistik
  • Detekterar och verifierar text och koder på samma sätt
  • Höga prestanda tack vare den snabba utvärderingen av flera olika koder och textavsnitt i en och samma bild
  • Pålitlig detektering även vid yttre ljus och svåravlästa ytor
  • Enkel parameterinställning på enheten eller via ifm Vision Assistant

Universell lösning för produktion och logistik

O2I-multikodläsaren detekterar 1D- och 2D-koder samt textelement och analyserar deras kvalitet inom några millisekunder. Antalet element som ska detekteras är irrelevant eftersom O2I kan utvärdera flera koder eller textelement samt kombinationer av dem med endast en bildinläsning. Detta gör multikodläsaren till en universallösning i produktions- och logistikprocesser där förekomsten av koder och textinformation ska kvalitetskontrolleras eller användas för produktspårning.

O2I kan snabbt konfigureras för enkla applikationer direkt på enheten. Mer komplexa uppgifter kan utföras lika enkelt med hjälp av den prisbelönta ifm Vision Assistant.

Allt i ett system

Multikodläsaren O2I registrerar nu också teckensnitt och tecken utöver de välkända 1D- och 2D-koderna. Den garanterar pålitlig identifiering även under svåra förhållanden, t.ex. vid förändring av ovidkommande ljus eller blanka ytor. Tillverkningsdatum, batchnummer och serieindelning av produkterna är nu viktiga punkter i spårningsmiljön – uppgifter i industri 4.0-miljön. Med den vidareutvecklade O2I kan dessa uppgifter nu hanteras på ett utmärkt sätt. Läsning eller jämförelse av texter för sig eller i kombination med 1D- och 2D-koder.

Produkter