Kundservice 031-750 23 00

Förenar alla sinnen: den nya kameraplattformen O3R

  • Central behandling av bild- och givarinformation
  • Synkronisering av flera kameror för 360°-täckning
  • Flexibilitet genom olika kameraversioner
  • Standardiserade SDK:er för Docker-arkitektur samt Python, C++, CUDA och ROS
  • Senaste flygtidsbildgeneratorn med hög stabilitet mot yttre ljus

Integrerat och uppgraderingsbart optiskt system

O3R-plattformen är en heltäckande lösning för centraliserad, synkroniserad behandling av bild- och givarinformation i autonoma mobila robotar som AGV:er. Den förenklade integrationen och den tillförlitliga interaktionen mellan kameror och givare gör det möjligt att tillämpa relevanta funktioner som kollisionsundvikande, navigering och positionering på ett robust sätt.

Dessutom kan analys och dimensionering av stationära objekt tillämpas, och hanteras mer effektivt med hjälp av flera kameror. Exempel är mätning av pallar, stockar, paket eller resväskor.

Kraftfull och öppen: den centrala enheten för sensorisk bearbetning

Kärnan i systemet är en kraftfull beräkningsenhet som kallas VPU (Video Processing Unit), som använder yocto Linux på inbyggd NVIDIA Jetson TX2-hårdvara. Baserat på en Docker-arkitektur stöds öppna utvecklingsmiljöer som Python, C++, CUDA och ROS. Upp till sex kamerahuvuden kan anslutas till beräkningsenheten. Ytterligare givare, t.ex. för avståndsdetektering, kan anslutas via ett Gigabit Ethernet-gränssnitt. Alla relevanta "sinnen" som en AGV behöver för säker autonom navigering finns alltså tillgängliga på en central plats.

Kamerahuvud med egenutvecklad bildgivare

ifm erbjuder också lämpliga högpresterande kamerahuvuden som en del av plattformslösningen: 2D/3D-kamerorna har en öppningsvinkel på 105 grader och är utrustade med den senaste flygtidsbildgeneratorn från pmdtechnologies ag. Detta företag i ifm-koncernen utvecklar alla givare för automationsspecialistens optiska produkter och anpassar dem exakt till respektive krav.

Tack vare det modulerade infraröda ljuset detekterar 2D/3D-kameran objekt med maximal tillförlitlighet även vid ökad exponering för omgivande ljus.

System med flera kameror och sensorer för mobila robotar

Förenar alla sinnen

O3R-perception platform är en gateway med flera givare och kameror som har samma storlek och kostnadsstruktur som konsumentprodukter, men samma långsiktiga tillgänglighet och robusthet som industriprodukter. Upp till sex kamerahuvuden kan anslutas till den centrala processorenheten via FPD-länk, och ytterligare sensorer som radar eller lidar kan anslutas via Gigabit Ethernet-gränssnittet.

Produkter