• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Induktiv givare i platt förpackning med IO-Link

 Kontinuerligt positionskänsla som processvärde och inställning av kopplingspunkter inom en millimeter via IO-Link

  • Kontinuerlig positionsfeedback via IO-Link
  • Kopplingspunkter kan enkelt anpassas när som helst via IO-Link
  • Inställningsalternativen PNP/NPN eller NO/NC hjälper till att minska lagringskostnaderna
  • Lång livslängd och robust tack vare tryckinstallation och ett högt temperaturområde
  • Kompakt, rektangulär kåpa för installation i begränsade utrymmen

Platssparande och robust
Den nya, kompakta rektangulära IQ-kåpan är perfekt för de begränsade utrymmen som finns i transportbandsteknologi och fabriksautomatisering. Givarens tryckinstallation underlättar monteringen och förhindrar mekaniska skador. En hög stöt- och vibrationstålighet tillsammans med ett stort temperaturområde försäkrar lång livslängd.

Hög flexibilitet tack vare IO-Link
För att kunna lösa krävande positionsdetekteringsuppdrag så är distansvärdet kontinuerligt försett via IO-Link. Två kopplingspunkter kan ställas in till närmsta millimeter via IO-Link. Dessutom förser givaren olika konfigureringsalternativ, såsom NO/NC eller PNP/NPN, som minskar lagerkostnader för olika givartyper.