• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Induktiva givare helt i metall för tillförlitlig avståndsmätning

Omedelbar detektering av förändrade mekaniska avstånd och enkel parameterinställning via IO-Link-gränssnitt

  • Tillförlitlig slutpositionsdetektering via avståndsmätning
  • Hölje av rostfritt kvalitetsstål (316L)
  • Stort temperaturområde upp till 100 C
  • För universell användning, IP 65 till IP 69K
  • Justerbar tack vare profilen IO-Link Smart Sensor

IO-Link-givare helt i metall
Givare helt i metall kan hantera flera behov vid svåra förhållanden. Deras stora temperaturområde och höga kapslingsklass tillåter universell användning. Tack vare mätgivaren kan avståndet till dämpningsskivan ständigt övervakas. En förändring i de mekaniska avståndet detekteras omedelbart vilket möjliggör förebyggande omjustering för att minska eventuell stilleståndstid. Profilen Smart Sensor erbjuder flera möjliga inställningar. Kopplingspunkter och utmatningsfunktioner kan konfigureras. Lagerhållning av olika givartyper är inte längre nödvändigt eftersom alla inställningar som krävs kan erhållas genom IO-Link-gränssnittet.