• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Utökar möjlig längd på IO-Link-kabeln med upp till 100 m

Seriekoppling av flera förstärkare är möjligt och sparar på kostnader – perfekt anpassad för användningsområden som livsmedel

  • IO-Linkens avkänningsbredd förstärkt upp till 100 m*
  • Seriekoppling av maximalt 3 förstärkare
  • Passar perfekt för användning inom livsmedelsindustrin
  • Enkel installation tack vare plug & play, konfiguration behövs inte
  • Transparent för alla certifierade IO-Link-masters

IO-Link-givare i fältet
I många installationer så kan givare ha installerats långt ifrån deras kontaktpunkt. Eftersom IO-Link bara har en garanterad avkänningsbredd på 20 m så kan höga ytterligare kostnader uppstå om längre avkänningsbredder krävs. Använda IO-Link-förstärkaren E30444, detta avstånd kan ökas upp till 20 m per förstärkare*, vilket minskar kostnaderna avsevärt. För att göra så, så installeras IO-Link-förstärkarna enkelt i serie in i kabeln, beroende på användningsområdet och den begärda avkänningsbredden. Den maximala avkänningsbredden* beror på typen av sändning, kabelns tvärsnitt och den anslutna enhetens aktuella förbrukning. IO-Link-förstärkaren är transparent till masters och fungerar oberoende av tillverkaren på alla certifierade IO-Link-masters. SIO-drift är inte möjlig med IO-Link-förstärkaren. Processdatan är försenad med upp till en cykel, acyklisk data är försenad med upp till två cykler per förstärkare.

* Information angående den maximala avkänningsbredden, kompabilitet och nödvändiga kabeltvärsnitt finns att hitta i bruksanvisningen eller i förstärkarens datablad.