1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. IO-Link
  4. Startpaket 4-port IO-Link-master med IoT core och MQTT-gränssnitt

Startpaket 4-port IO-Link-master med IoT core och MQTT-gränssnitt

De robusta komponenterna IO-Link temperaturgivare, spänningsförsörjning med utbytbar adapter, Ethernet och givarekabel garanterar en snabb och användarvänlig anslutning av automatiseringstekniken till IT-världen

  • 4-port IO-Link-master med IoT core och MQTT-gränssnitt
  • ”Start-up”-paket för IoT-användningsområden för nedladdning
  • Mjukvaran för inställning av IO-Link-parametrar ”LR DEVICE” på ifm-minnessticka
  • Inklusive IO-Link-temperaturgivare, spänningsförsörjning med utbytbar adapter, Ethernet och givarekabel

Startpaket IO-Link-master
Med detta startpaket kan du prova på IoT core-gränssnittet hos IO-Link-mastern på ditt skrivbord med en gång. Anslut IO-Link-temperaturgivaren till IO-Link-master och skicka givarens värde till olika IoT-mjukvarumiljöer via TCP/IP JSON eller MQTT. Så här ansluter du robusta komponenter från automatiseringstekniken till IT-världen.

”Start-up”-paket för IoT-användningsområden för nedladdning
I detta IoT ”Start-up”-paket kommer du att hitta praktiska exempel på hur man enkelt läser och bearbetar temperaturvärden med en webbläsare, Excel, Postman eller NodeRed.

Fördelar och förmåner

IoT core-gränssnitt för IT-världen
IoT core ger åtkomst till alla dataområden i IO-Link-master och givare. Etablerade HTTP-anrop och JSON-kommandon möjliggör att läsa eller skriva information. Anslutning till IT-världen görs via IoT core-gränssnittet. Dessutom erbjuder ifm vidare IO-Link-masters med olika fältbussgränssnitt för automatiseringsnivån.

Visar mätvärden i webbläsare eller i Excel
De snabbaste och enklaste HTTP-anropen kan göras med hjälp av en webbläsare eller Excel. ”Start-up”-paketet innehåller ett litet exempel på hur du kan visa temperaturvärdet i alla webbläsare. Du kan även registrera temperaturvärden i Excel för efterföljande analys och optimering av din installation.

Givarkonfigurering med LR DEVICE
Den intuitiva mjukvaran hittar alla IO-Link-masters i nätverket och skapar en överblick av hela anläggningen. Dessutom är alla anslutna givare indikerade med respektive parametrar. Detta innebär att parameterinställningen av alla givare i systemet kan utföras från en central plats.

Lätt att ansluta givare
Givare och ställdon ansluts via M12-anslutningskablar av standardtyp utan avskärmning. Upp till 4 IO-Link-givare kan anslutas och levereras med totalt 3,6 A. Kabeln kan vara upp till 20 m lång.

Säker digital data
Givardata överförs digitalt. Till skillnad från analogsignaler kan kontaktresistans och EMC-störningar inte påverka signalerna.