You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
 1. Lösningar för livsmedels- och dryckesbranschen
 2. Trycklösningar

Tänk om du kunde förbättra tillgängligheten och prestandan tack vare trycklösningar med IO-Link?

Du vill:

 1. Reducera avbrott
 2. Öka noggrannheten
 3. Eliminera risken för bortslängda produkter

Lita då på de säkra trycklösningarna från ifm för tankar och behållare.

Gå till produkterna

Hur kan jag minska avbrottstider och öka tillgängligheten?

 • Enkel felsökning på keramikceller (sprickor i membranen utlöser en felsignalering)
 • Automatisk enhetsersättning via IO-Link
 • Enkel installation utan risk för skador på keramikcellen tack vare givarens konstruktion
 • Längre livstid för en keramikcell jämfört med ett membran av metall

Hur kan jag förbättra prestanden i min process?

 • Högexakt processinformation med hjälp av digitala värden
 • Noggrann avläsning av tomma tankar tack vare en stabil nollmätning
 • Förbättrad temeperaturkompensation som möjliggör snabbare rengöringscykler och förbättrade cykeltider (t.ex. i CIP/SIP-processer)
 • Snabbare rengöringsprocess tack vare robusta keramikceller

Hur kan jag säkerställa rätt produktkvalitet?

 • Eliminerad risk för oljekontaminering tack vare den torra keramikcelltekniken
 • Skadeprevention under installationen
 • Inga bekymmer för läckage tack vare användningen av keramikceller

Behöver du mer information?

Kontakta våra tekniska experter!

Vi ger gärna råd och besvarar alla frågor du kan tänkas ha. Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om våra lösningar för livsmedels- och dryckesindustrin.