You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States

Reagera i tid på marknadskraven inom livsmedels- och dryckesindustrin

Livsmedels- och dryckesindustrin genomgår större förändringar. Konsumenterna förväntar sig större variation med utbud som de kan välja från, mer funktionalitet avseende maten och har fler utmanande krav på livsmedlens hållbarhet. Likväl är de beredda att betala mer för dessa tjänster.

Produktionen av flytande livsmedel och drycker är mycket mer varierad än bara för ett par år sedan. De stigande kraven från konsumenterna har därför en stor påverkan på mattillverkarnas produktionsförfaranden. De efterfrågar betydligt mer flexibla och följaktligen mer komplexa produktionsprocesser. Detta ökar i sin tur risken för avbrott och fel i din produktion. En karakteristisk bild från ölindustrin bevisar att produktionsfel kan bli dyra: De årliga förlusterna i ett globalt hänseende p.g.a. brister i produktionen uppgår sammanlagt till ett varuvärde på 8,3 miljarder euro. Detta innebär förlustern upp till 1/20 av totalproduktionen.

Gå till min lösning

Oavsett utgör den ökade komplexiteten även en direkt chans att öka vinsterna på grund av olika processoptimeringar. Därför måste livsmedelproducenter:

  1. Ställa in sina system så att de snabbt kan ändras från en till en annan produkt för att garantera den önskade produktvariationen.
  2. Hålla tider och låga kostnader vid ändringar i produktionen för att säkerställa en optimal effektivitet i systemet.
  3. Övervaka processer på bäst möjliga sätt i ett tidigt skede för att kunna upptäcka felkällor och på så vis undvika produktionsavbrott och förluster likväl som brister i produktkvaliteten.
  4. Säkerställa en transparent och hållbar metod för produktionsförfarandena som övertygar kunderna om denna hållbara produktionsprocess.

I detta avseende tillhandahåller ifm innovativa lösningar

Innovativa automationslösningar hjälper dig att uppfylla de nya kraven på livsmedelsproduktionen och att teknikmässigt minst kunna hålla jämna steg med dina konkurrenter. Läs igenom de följande sidorna för att informera dig själv om ifm-lösningar och för att förbättra ditt systems tillgänglighet, prestanda och kvalitet. Tack vare användningen av våra nivågivare med IO-Link, som exempel, undviker du produktionsförluster genom övervakning av tanknivån med hög precision och du kan följa den på instrumentpanelen i realtid.