You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00

Effektiv tryckluftsövervakning med intelligenta flödesgivare

Övervakar du dina tryckluftssystem? Upptäck ett enkelt sätt att spara mycket energi!

Är du säker på att din anläggning inte håller på att få slut på luft?
Ett företags konkurrenskraft är direkt kopplad till energieffektiviteten i dess anläggningar och system.Produktion och distribution av tryckluft är den näst största källan till energikostnader. Effektiv övervakning av läckage och lokalisering av läckage är viktiga delar av energiövervakningen och ger fördelar i form av minskade elkostnader, hållbar produktion och rätt till lagstadgad finansiering. Energibesparingarna ger också konkurrensfördelar genom minskade produktionskostnader.

Tryckluft är inte gratis
Oupptäckta läckor vid fogar, anslutningspunkter eller icke-fungerande komponenter kan orsaka extremt höga kostnader varje år. Produktionen av tryckluft kan stå för över 30 % av en industrianläggnings elförbrukning. Vill du veta vad detta innebär för dig i praktiken? Med små investeringar och statlig finansiering kan du säkerställa permanenta och enkla energibesparingar och möjliggöra tillståndsbaserat underhåll av dina anläggningar. Tillsammans med våra experter hittar du rätt lösning för din produktion. Ring oss:

Upptäck din energibesparingspotential nu

Upptäck fördelarna med effektiv tryckluftsövervakning med ifm. I den digitala maskinhallen diskuterar våra experter ämnen som:

 • Detaljerad förbrukningsmätning på slutmaskinen – från hårdvara till mjukvara (0:00-19:17)
 • Tryckluftsövervakning på distributionsledningen – kostnad- och läckageattribution på ett enkelt sätt (19:17-31:50)
 • Registrering av nyckeltal för energi och beräkning av kompressoreffektivitet (31:51-35:59)

Varför övervakning av tryckluft?

Hållbarhet

Ökad energieffektivitet och förbättrad miljöbalans

Skydd för värdefulla maskiner mot för hög/för låg matning

Kostnadsbesparingar

Mindre energiförbrukning när priserna på utsläpp stiger

Skattebesparingar och lagstadgad finansiering

Certifiering

Grunden för ett energihanteringssystem enligt DIN EN ISO 50001

Övervakning av läckage från kompressorn till maskinen

Tryckluft används i nästan alla branscher. Från smedjan till renrummet – läckor kan uppstå i alla tryckluftsnätverk.Övervakningssystem och givare för tryckluft används i många olika anläggningar och maskiner. Se våra framgångshistorier:

Övervakning av tryckluft i
underhållsenheten

Läs mer

Upptäckt av tryckluft i huvudledningar

Läs mer

       

Övervakning av tryckluft i en förpackningsmaskin för varmformning

Läs mer

Mätning av tryckluftsförbrukningen i en kaross i vitt

Läs mer

Energihantering på högsta nivå:
SD-givare

Din potential med flödesgivare från ifm

 • Modulärt koncept – från huvudledningen via förgreningar till slutmaskinen
 • Systemlösning – från den enskilda givaren till styrsystemet till molnet, allt från en enda källa
 • En enhet, fyra processvärden – totalisator, flöde, tryck, temperatur
 • Avkastning på investeringen –minskade energi- och underhållskostnader, skattebesparingar, finansiering

Upptäck våra SD-givare

En enhet, fyra processvärden, otaliga fördelar genom IO-Link

SD-flödesgivarna från ifm ger all den exakta processinformation som krävs för effektiv användning av tryckluft och industrigaser. Oavsett om det gäller flödesmätning, tryckmätning, temperaturövervakning eller totalmängd kan du övervaka processdata med bara en kabel och en givare. Noggrannhetsförluster på grund av elektriska omvandlingsförluster hör till det förflutna. Du kan se statusen för din givare när som helst, även trådlöst och mobilt. Dessa och många andra fördelar möjliggörs genom användning av SD-givare med IO-Link.

Analys i realtid

Identifiera långsiktiga trender om förbrukning eller fluktuationer i lufttrycket med SD-givarna och optimera processerna

Mindre hårdvara

IO-Link överför fyra värden via en och samma kabel. Utan ytterligare givare, kablar eller rördelar

Trådlös övervakning

Mobil parameterinställning, övervakning och registrering av system och processer med Bluetooth-adaptern för IO-Link

Parameterinställning

Enkel och snabb parameterinställning med mjukvaran moneo configure och IO-Link master

Maximal effektivitet med systemlösningar från ifm

Maximale Effizienz mit ifm Systemlösungen

Permanent optimering av maskinernas och anläggningarnas prestanda utan att försumma de höga kvalitetsstandarderna i produktionen – ifm:s systemlösningar möjliggör maximalt effektiva produktionsprocesser och säkerställer kontinuerlig diagnos och tidig upptäckt i ditt tryckluftsnätverk. Fördelar med individuella lösningar för tillståndskontroll och förebyggande underhåll:

 • Minska kostnaderna
  Tillståndsbaserat underhåll vid behov i stället för fasta serviceintervaller. Byte av delar kan planeras.
 • Undvik oplanerade driftstopp
  Vibrationsanalys och tidig upptäckt av lagerskador på motorkompressorn.
 • Enkel integrering
  Implementering oberoende av den interna IT-tekniken – enskilda applikationslösningar från givaren via utvärderingen till det nätverkskapabla analysverktyget.
 • Från givaren till ERP
  Skalbara tillägg till andra applikationer eller kommunikation med ERP är möjliga.

Kalibreringscertifikat och regelbunden omkalibrering för konsekvent energihantering

 

Enligt EU:s direktiv om energieffektivitet DIN EN ISO 50001 har alla medlemsstater åtagit sig att spara energi. Kalibrering av givarna enligt ISO- eller DAkkS-standarderna är grunden för att följa denna riktlinje. Regelbunden omkalibrering säkerställer att din mätutrustning fungerar felfritt och tillförlitligt på lång sikt.

Dra nytta av ifm:s kalibreringstjänst

FAQ

Effektiv energihantering med moderna flödesmätare

Det finns många goda skäl att implementera ett energiledningssystem i denna vitbok. Upptäck dina möjligheter att spara energi och minska kostnaderna och få mer inspiration till din energihantering!

Få personlig rådgivning nu!

Ta reda på mer om besparingspotentialen och andra fördelar med flödesgivare från ifm. Starta ditt energibesparingsprojekt!

Skriv till info.se@ifm.com så ringer våra experter gärna upp dig, eller så kan du ringa oss direkt på 031-750 23 00.