You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States

Effektiva verktygsmaskiner ökar produktiviteten

Man kan inte tänka sig moderna tillverkningsförlopp utan verktygsmaskiner. Användningsområden är väsentliga i bilindustrin, maskintillverkning och i drivenhetstekniken. I praktiken delar man in verktygsmaskinerna i huvudområdena metallomformning och metallbearbetning.

Applikationer: