• Produkter
 • Branscher
 • IIoT och lösningar
 • Tjänster
 • Företag
 1. Produkter
 2. IO-Link
 3. IO-Linkmoduler

IO-Linkmoduler

 • För enkel anslutning av binära givare till alla IO-Link-master
 • Data- och energiöverföring är också möjlig med oskärmad anslutningskabel
 • Tydligt synliga lysdioder för att visa drift, kopplingsstatus och fel
 • Robust design med full ingjutning för användning i tuffa industriella miljöer
 • Robusta M12-kontakter för att ansluta givare och ställdon

Ingångsmoduler för IO-Link-enheter

Upp till åtta vanliga givare med kopplingsutgångar kan anslutas till fältmodulerna med IO-Link. Signalerna överförs med en enda oskärmad M12-förbindelseledning till en valfri IO-Link-Master eller en PLC. Så minimeras arbetet med kabelläggning drastiskt, eftersom man inte längre behöver den traditionella parallella kabeldragningen för varje enskild givare. Så sparar användare även ett flertal klämmor, fördelningsboxar, in-/utgångskort och kablar. I motsats till bussystem kräver IO-Link ingen konfiguration eller adressering. Detta förenklar drifttagningen. Den höga EMC-hållbarheten, det höga temperaturområdet, den höga kapslingsklassen och det robusta höljet tillåter en användning inom tuffa industriella miljöer.