You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Kapacitiva givare
  4. Typ M12

Typ M12

  • Robust hölje av rostfritt stål
  • Enkel inställning av avkänningsräckvidden via potentiometer
  • Hög brustålighet
  • Lång avkänningsräckvidd för bättre extra förstärkning
  • Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen

Typ M12


M12-serien

Kapacitiva givare i M12-serien detekterar beröringsfritt metalliska och icke-metalliska föremål. Kopplingsavståndet som kan ställas in med en potentiometer går att anpassa mycket enkelt för respektive användningsfall. Typiska tillämpningar återfinns inom pappers-, trä- och glasindustrin. I en förpackningsanläggning kontrollerar givarna till exempel förekomst av förpackningen eller innehållets fullständighet. Med hjälp av standard hankontakt M12 kan givaren på enkelt sätt anslutas till styrsystemet.