You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Kapacitiva givare
  4. För användning inom plastindustrin

För användning inom plastindustrin

  • Enkel tryckknappsjustering i applikationen
  • Versioner med automatisk detektering av PNP- eller NPN-utbelastningar
  • Välj mellan normalt stängd och normalt öppen
  • Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen
  • Tålig mot statiska urladdningar

För användning inom plastindustrin


Användning inom plastindustrin

Överallt där plastgranulat transporteras och bearbetas övervakar kapacitiva givare nivåer i rör och silor eller genom inspektionsglas vid formsprutningsmaskiners lastningsställen. Givaren måste då registrera en stor mängd plast på ett tillförlitligt sätt. Å ena sidan gäller det olika material, fuktighetsgrad och temperatur. Å andra sidan varierar partikelstorlekar och ämnenas ytor betydligt. Varianter med IO-Link gör det möjligt att definiera toleransgränser vid den inställda kopplingspunkten.

Justering och inställning av utgångsfunktion är möjlig med endast en knapptryckning. Den automatiska lastdetektering förenklar anslutningen till vanliga styrsystem.